Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o.

U skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 7. i 25. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članom 23. Statuta Javnog preduzeća Radio-televizije Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 12/17 i 3/20), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – Prečišćeni tekst ("Službene novine TK" broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanju u regulirane organe ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i Odluke Skupština JP RTV TK d.o.o. Tuzla broj: 176-1/22 od 24.01.2021.godine, Skupština JP RTV TK d.o.o., raspisuje :


JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP RTV TK d.o.o.

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za reviziju u JP Radio-televizija Tuzlanskog kantona d.o.o., na mandatni period od četiri godine, u sastavu kako slijedi:

- Predsjednik i član Odbora za reviziju ekonomske struke - 2 člana
- Član Odbora za reviziju pravne struke - 1 član...

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv