ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64 stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6), Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o ocjeni ponuda broj:16/1 -05-028389-5/17 od 30.11.2017 .godine u postupku javne nabavke putničkog motomog vozila, Direktorica Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći donosi

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Na osnovu člana 64 stav (1) tačka b), člana 70, stav (1), (3) i (6), Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), a na prijedlog Komisije za javne nabavke utvrđen u Zapisniku o ocjeni ponuda broj:16/1 -05-028389-5/17 od 30.11.2017 .godine u postupku javne nabavke putničkog motomog vozila, Direktorica Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći donosi

 

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna