ODLUKA o poništenju Javnog oglasa za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona broj: 20/1-262-2/17 od 06.11.2017. godine i Mišljenja Ureda za zakonodavstvo broj 02/4-05-13923/19 od 02.07.2019. godine, na 96. sjednici Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, održanoj dana 05.07.2019. godine, jednoglasno je donesena:

 

O D L U K A
o poništenju Javnog oglasa za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme

 

 

Član 1.

Ovom Odlukom se poništava Javni oglas za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme u Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona na poziciji Stručnog saradnika za finansijsko-knjigovodstvene poslove, objavljen dana 09.11.2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje" i na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona.


Član 2.

Ovu Odluku, Predsjednik Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona je obavezan dostaviti svim prijavljenim kandidatima u konkursnom postupku za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme.


Član 3.

Ovom Odlukom se stavlja van snage Odluka o izboru kandidata broj: 20/1-123/19 od 05.06.2019. godine.


Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u dnevnom listu „Oslobođenje" i na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Obrazloženje

Postupajući po pristiglim prigovorima kandidata na Odluku o izboru kandidata broj: 20/1-123/19 od 05.06.2019. godine i Obavijest broj: 20/1-148/19 od 20.06.2019. godine, Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona je na 96. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine uvažavajući prigovore kandidata i Mišljenje Ureda za zakonodavstvo Tuzlanskog kantona broj: 02/4-05-13923/19 od 02.07.2019. godine. utvrdila proceduralne, administrativne i tehničke nepravilnosti prilikom samog provođenja konkursne procedure. U skladu s tim, Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona donosi Odluku o poništenju Javnog oglasa za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme.

 

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona broj: 20/1-262-2/17 od 06.11.2017. godine i Mišljenja Ureda za zakonodavstvo broj 02/4-05-13923/19 od 02.07.2019. godine, na 96. sjednici Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona, održanoj dana 05.07.2019. godine, jednoglasno je donesena:

 

O D L U K A
o poništenju Javnog oglasa za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme

 

 

Član 1.

Ovom Odlukom se poništava Javni oglas za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme u Komisiji za koncesije Tuzlanskog kantona na poziciji Stručnog saradnika za finansijsko-knjigovodstvene poslove, objavljen dana 09.11.2018. godine u dnevnom listu „Oslobođenje" i na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona.


Član 2.

Ovu Odluku, Predsjednik Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona je obavezan dostaviti svim prijavljenim kandidatima u konkursnom postupku za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme.


Član 3.

Ovom Odlukom se stavlja van snage Odluka o izboru kandidata broj: 20/1-123/19 od 05.06.2019. godine.


Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u dnevnom listu „Oslobođenje" i na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Obrazloženje

Postupajući po pristiglim prigovorima kandidata na Odluku o izboru kandidata broj: 20/1-123/19 od 05.06.2019. godine i Obavijest broj: 20/1-148/19 od 20.06.2019. godine, Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona je na 96. sjednici održanoj dana 05.07.2019. godine uvažavajući prigovore kandidata i Mišljenje Ureda za zakonodavstvo Tuzlanskog kantona broj: 02/4-05-13923/19 od 02.07.2019. godine. utvrdila proceduralne, administrativne i tehničke nepravilnosti prilikom samog provođenja konkursne procedure. U skladu s tim, Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona donosi Odluku o poništenju Javnog oglasa za prijem zaposlenika na neodređeno vrijeme.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna