Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Konačna rang lista branilaca i članova njihovih porodica kojima se u budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa po ponovljenom javnom pozivu za 2021. godinu

Na osnovu odredbe člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje pripravničkog i volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica, („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, utvrđuje:

 


KONAČNU RANG LISTU

branilaca i članova njihovih porodica kojima se u budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za
obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
po ponovljenom javnom pozivu za 2021. godinu

 

Konačna rang lista kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Na osnovu odredbe člana 27. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu obezbjeđenja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj:10/12) Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje:

 


KONAČNU RANG LISTU

kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona po
ponovljenom javnom pozivu za dodjelu sredstava u svrhu samozapošljavanja
Ponovljeni javni poziv za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-19-20026/21 od 21.09.2021. godine i Sporazuma zaključenog između Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i UNDP-a broj: 12/1-19-027701/20 od 15.12.2020. godine, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje:

 


P O N O V LJ E N I  J A V N I  P O Z I V

za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta
na području Tuzlanskog kantona

 

 

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu tačke 8. Operativnog priručnika Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje rang listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju/ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti malih, srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona:


Rang lista kandidata za priznavanje prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku 2021/2022 godinu

Na osnovu odredaba člana 13. stav (6), člana 6. i člana 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/20, u daljem tekstu Odluka), Komisija za ostvarivanje prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku godinu branilaca i članova njihovih porodica, ističe:

 

 

RANG LISTU
kandidata za priznavanje prava na beneficiju za upis u novu studijsku/akademsku 2021/2022 godinu


 

Rang lista po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022. godinu

U skladu sa članom 14. stav (5) i (7) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupku i načinu isplate za dodjelu stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2021/2022.godinu, Komisija za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija učenicima prvih razreda srednjih škola, utvrđuje

 

Rang listu i Listu kandidata
koji ne ispunjavaju uslove, neblagovremene i nepotpune prijave 


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna