Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Konačne rang liste kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja/samozapošljavanja po Javnom pozivu za 2021. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti 06.09.2021. godine (ponedjeljak) u Plavoj Sali BKC Tuzla sa početkom u 10:00 sati.


Kandidati koji nisu priložili tekući račun, iako su uredno obavješteni telefonskim putem, dužni su isti dostaviti najkasnije do 02.09.2021. godine u prostorije Ministarstva za boračka pitanja.


Fizička lica će pristupiti potpisivanju ugovora uz predodžbu lične karte a pravna lica su dužna ponijeti pečat firme.


Napomena: Shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kandidati su dužni nositi maske i sa sobom ponijeti hemijsku olovku.


Tuzla, 01.09.2021. godine

 

 

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o prjavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O PRJAVLJIVANJU, PORIJEKLU I KONTROLI IMOVINE
IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELJA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U TUZLANSKOM
KANTONU

 

 

26.08.2021. (četvrtak)       u   11,00 sati

                                        u 14,00 sati

Sapna – sala Općinskog vijeća

Kalesija – mjesna zajednica centar, iznad unicredit banke

27.08.2021.   (petak)           u   09,00 sati

                                          u 13,00 sati

Živinice- prostorije gradskog vijeća, velika sala

Kladanj- dom kulture Kladanj

30.08.2021.   (ponedeljak)      u 12,00 sati

Teočak- BKC Teočak

31.08.2021.       (utorak)        u 12,00 sati

Čelić – Amfiteatar u zgradi Općine

01.09.2021       (srijeda)         u 12,00 sati

Tuzla – Sala za sjednice gradskog vijeća

02.09.2021.     (četvrtak)        u 12,00 sati

Banovići

03.09.2021     (petak)             u 11,00 sati

Gračanica – multimedijalna sala gradske uprave – nova zgrada

06.09.2021.   (ponedeljak)      u 12,00 sati

Gradačac – sala za sjednice sportske dvorane

07.09.2021.     (utorak)          u 12,00 sati

Lukavac – Biblioteka, Centar za kulturu

08.09.2021     (srijeda)           u 12,00 sati

Doboj Istok

09.09.2021       (četvrtak)       u 12,00 sati

Srebrenik – Plava sala Doma kulture

 

Prijedlog liste branitelja i članova njihove porodice kojima su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja / Liste branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani ili nekompletni

Na osnovu odredbe člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2021. godinu, utvrđuje

 


PRIJEDLOG LISTE

branitelja i članova njihove porodice kojima su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja
bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinu / LISTE branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani ili nekompletni

 

 

Javni poziv za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Tuzli za potrebe smještaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U skladu sa članom 10. stav (l) tačka (e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (,,Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Odlukom o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama broj: 04/1-11-016105/21 od 06.08.2021.godine, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje

 

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Tuzli
za potrebe smještaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

 

Pojašnjenje u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja objavljenim 13.08.2021. godine

Zbog određenog broja upita nakon objavljenog Javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja dajemo sljedeće pojašnjenje:


Samostalni taksi prijevoznici (fizička lica koja vrše taksi prijevoz na području Tuzlanskog kantona) prilikom predavanja dokumentacije uz Prijavu, ne moraju predavati Listu osiguranih lica za obveznika (Spisak uposlenih) koju izdaje Porezna uprava FBiH, a koja je navedena pod tačkom 8 u Prijavi.

Javni poziv za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 12. Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj:16/20), Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV
za kandidovanje projekata za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu u svrhu pružanja podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu

 

Predmet Javnog poziva je kandidovanje projekata jedinica lokalne samouprave koji se nalaze na listi projekata iz Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2021.-2023. godine, u cilju dodjele nepovatnih novčanih sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu.

Sredstva iz ovog Javnog poziva namjenjena su za podršku nedovoljno razvijenim nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinice lokalne samouprave za finansiranje isključivo razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave iz oblasti:

• proizvodnje, izvoza, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća,

• saobraćajne infrastrukture,

• obrazovanja,

• zdravstva,

• sporta i kulture,

• poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,

• izgradnje novih, rekonstrukcije i održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture,

• razvoja i izgradnje turističkih kapaciteta,

• i za druge značajne projekte podrške lokalnom razvoju.


PRILOZI:

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna