purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - OBAVJEŠTENJA I KONKURSI

Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


PRELIMINARNU LISTU PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

Na osnovu člana 11. Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj: 02/1-11-7503/22 od 05.04.2022. godine, Komisija za ocjenu prispjelih prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava, d o n o s i

 

PRELIMINARNU LISTU PROJEKATA PO JAVNOM
POZIVU IZ OBLASTI SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE KULTURE

 

 

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK

Na osnovu tačke 4. Javnog poziva i člana 2. Odluke o načinu bodovanja projekata fizičkih osoba Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK, objavljuje rang listu podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK:

 

 

Rang lista podnosilaca prijava koji ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove iz
Javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK

 

 

Lista javnih preduzeća koja ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove javnog poziva

Na osnovu člana 74. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 23/21 i 8/22) i Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje listu dodijeljenih sredstava javnim preduzećima na području Tuzlanskog kantona:

 

 

 Lista javnih preduzeća koja ispunjavaju / ne ispunjavaju uslove javnog poziva

 

 

 

JKP Sapna d.o.o. Sapna u međuvremenu nije opravdala dodijeljenja sredstva po Javnom pozivu iz 2021. godine, te se isti brišu sa liste javnih preduzeća koja ispunjavaju uslove javnog poziva.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se učenici i roditelji/staratelji učenika, koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku 2021/2022 godinu putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da se jave u gradske /općinske službe za boračko – invalidsku zaštitu, prema mjestu prebivališta,radi potpisivanja ugovora.

Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu Odluke Vlada Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona potrošačka jedinica 22010001, broj: 02/1-23-10322/22 od 17.05.2022. godine, JU Direkcija regionalnih cesta TK, objavljuje:

 

 

J A V N I  P O Z I V
za raspodjelu sredstava za projekte sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nerazvrstanih
cesta na području Tuzlanskog kantona

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15