Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Rezultati javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021.godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ( „Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/18) - prečišćeni tekst, a u vezi sa članom 7. stav (11) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 - Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/12) ministar za kulturu i sport i mlade, donosiODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje
programa/projekata sportskih 
organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2021. godinu
Javni poziv za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada Tuzla

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda za zakup poslovnog prostora na području Grada TuzlaI PREDMET JAVNOG POZIVA
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa (Ured) poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica da dostave ponude raspoloživog kancelarijskog prostora na području Grada Tuzle za potrebe smještaja uposlenika Ureda koji treba udovoljavati uslovima za nesmetano obavljanje djelatnosti iz njegove nadležnosti.

 

Oglas za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u Tuzli

Na osnovu člana 16. Zakona o kantonalnoj agenciji za privatizaciju ("Sl. novine TK", broj 3/97, 5/04 i 3/05), člana 29. Statuta Kantonalne agencije za privatizaciju ("Sl. novine TK, broj 5/12), člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne agencije za privatizaciju TK broj 03-1681/2008 od 24.12.2008. godine, člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH, broj 12/03, 34/03 i 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Sl. novine Tuzlanskog kantona, broj 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju, na sjednici održanoj dana 31.08.2021. godine donio je Odluku i raspisuje

 


O G L A S
za imenovanje direktora Kantonalne agencije za privatizaciju u TuzliKonačne rang liste kandidata za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

Obavještavaju se kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu finansijskih sredstava u svrhu zapošljavanja/samozapošljavanja po Javnom pozivu za 2021. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti 06.09.2021. godine (ponedjeljak) u Plavoj Sali BKC Tuzla sa početkom u 10:00 sati.


Kandidati koji nisu priložili tekući račun, iako su uredno obavješteni telefonskim putem, dužni su isti dostaviti najkasnije do 02.09.2021. godine u prostorije Ministarstva za boračka pitanja.


Fizička lica će pristupiti potpisivanju ugovora uz predodžbu lične karte a pravna lica su dužna ponijeti pečat firme.


Napomena: Shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kandidati su dužni nositi maske i sa sobom ponijeti hemijsku olovku.


Tuzla, 01.09.2021. godine

 

 

Program javne rasprave o Nacrtu zakona o prjavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O PRJAVLJIVANJU, PORIJEKLU I KONTROLI IMOVINE
IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELJA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U TUZLANSKOM
KANTONU

 

 

26.08.2021. (četvrtak)       u   11,00 sati

                                        u 14,00 sati

Sapna – sala Općinskog vijeća

Kalesija – mjesna zajednica centar, iznad unicredit banke

27.08.2021.   (petak)           u   09,00 sati

                                          u 13,00 sati

Živinice- prostorije gradskog vijeća, velika sala

Kladanj- dom kulture Kladanj

30.08.2021.   (ponedeljak)      u 12,00 sati

Teočak- BKC Teočak

31.08.2021.       (utorak)        u 12,00 sati

Čelić – Amfiteatar u zgradi Općine

01.09.2021       (srijeda)         u 12,00 sati

Tuzla – Sala za sjednice gradskog vijeća

02.09.2021.     (četvrtak)        u 12,00 sati

Banovići

03.09.2021     (petak)             u 11,00 sati

Gračanica – multimedijalna sala gradske uprave – nova zgrada

06.09.2021.   (ponedeljak)      u 12,00 sati

Gradačac – sala za sjednice sportske dvorane

07.09.2021.     (utorak)          u 12,00 sati

Lukavac – Biblioteka, Centar za kulturu

08.09.2021     (srijeda)           u 12,00 sati

Doboj Istok

09.09.2021       (četvrtak)       u 12,00 sati

Srebrenik – Plava sala Doma kulture

 

Prijedlog liste branitelja i članova njihove porodice kojima su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja / Liste branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani ili nekompletni

Na osnovu odredbe člana 15. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje volonterskog staža branitelja i članova njihovih porodica, ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Komisija za razmatranje zahtjeva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2021. godinu, utvrđuje

 


PRIJEDLOG LISTE

branitelja i članova njihove porodice kojima su ostvarili pravo na obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja
bez zasnivanja radnog odnosa za 2021. godinu / LISTE branitelja i članova njihove porodice čiji se zahtjevi odbijaju kao neosnovani ili nekompletni

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna