Odgovori na pitanja

Želimo da zajednički poboljšamo rad Ministarstva za boračka pitanja, a od značaja su za život i rad svih stanovnika Tuzlanskog kantona. Sa zadovoljstvom primamo sva Vaša pitanja i trudimo se na njih pravodobno odgovoriti.

Zdravo ? Samo da Vas pitam kada otprilike izlaze konkursi za pripravnicki preko Borackog ? Pratim stranicu ali ne mogu da nadjem kada inace izlaze konkursi, cula sam april ili maj. Otac je bio borac u ratu od prvog do zadnjeg dana, ja sam prosle godine za

Vaše ime: Indira Huric
Resor: Boracka pitanja
Vaše pitanje: Zdravo ? Samo da Vas pitam kada otprilike izlaze konkursi za pripravnicki preko Borackog ? Pratim stranicu ali ne mogu da nadjem kada inace izlaze konkursi, cula sam april ili maj. Otac je bio borac u ratu od prvog do zadnjeg dana, ja sam prosle godine zavrsila fakultet Zurnalistike u Tuzli, tako da sam oko godine dana na Birou za nezaposlena lica. Hvala

Opširnije...

Kako da provjerimo da li je Univerzitet-Medicinski fakultet ispoštovao navedeni Čl.8 Konkursa

Vaše ime: Vahidin Jasarevic
Vaše pitanje: Prilikom upisa studenata na Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2014/15. godini u Konkursu koji je objavio Univerzitet u Čl.8 između ostalog stoji:'' Pod jednakim uslovima, a primjenom kriterija iz člana 4. i člana 7. ovog Konkursa, prioritet pri upisu imaju lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja i članova njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/12 i 5/14), pod uslovom da su uz prijavu na Konkurs pružili dokaz nadležnog organa o pripadnosti toj kategoriji.''
Stoga me interesuje kako da znamo da će Univerzitet poštovati ta pravila kada za navedeno nema bodovne liste, nego samo rezultati školovanja i uspjeha te broj osvojenih bodova na prijemnom ispitu,što se može utvrditi uvidom u rang-listu primljenih kandidata. Znači kako da provjerimo dali je Univerzitet-Medicinski fakultet isoštovao navedeni Čl.8 -Konkursa.
Ako dobro pogledate konačnu listu primljenih studenata, vidjet će te da se na istoj samo boduju i primjenjuju članovi 5, 6, i 7, -Konkursa, dok na listi nema ni pomena da je neko bodovan ili rangiran na višu poziciju zato što mu je roditelj bio ''branitelj'' ili nosilac jednog od prava ratnih priznanja.

Opširnije...

Da li ostvarujem pravo na konkurisanje za pripravnika/volontera s obzirom da mi je brat bio ucesnik/borac u Armiji BiH

Vaše ime: Amira Subasic

Vaše pitanje: Da li ostvarujem pravo na konkurisanje za pripravnika/volontera s obzirom da mi je najstariji brat,Amir Subasic,bio ucesnik/borac u Armiji BiH u periodu od 1992.-1995.,sto mogu potvrditi i uvjerenjem o njegovom statusu kao i o ucescu u odbradbenom ratu u pomenutom periodu od strane za to nadleznog organa. Ako da, kome tacno treba da se obratim? Ili da ipak dodjem licno u Ministarstvo za boracka pitanja TK?

Opširnije...

Zelio bi da mi objasnite jednu stavku u konkursu

Vaše ime: Emir

Vaše pitanje: Zelio bih da mi objasnite jednu stavku u konkursu branitelja i njihovi clanova koji su na budzetu TK. Obavljanja pripravnickog rada.
Uslovi za obavljanje pripravnickog rada.
4. je prijavljen na evidenciju Sluzbe kao nezaposlena osoba prije obavljanja javnog poziva.
Jel to znaci da ja moram biti prijavljen u slluzbu za nezaposlene osobe prije izlaska konkursa,ili mogu poslati papire za konkurs ako sam u toku konkursa se prijavio?

Opširnije...

Kada će biti objavljene liste branitelja i članova njihovih porodica kojima su odobrena sredstva za obavljanje volonterskog rada?

Vaše ime: Maida Tahirović
Vaše pitanje: Poštovani, kada će biti objavljene liste branitelja i članova njihovih porodica kojima su odobrena sredstva za obavljanje volonterskog rada,kada možemo očekivati?

Opširnije...

Ako osoba ima 60 godina starosti i oko 30 godina staža, interesuje me koliko treba imati minimalno učešća u ratu po kojem bi se mogla ostvariti mirovina po povoljnim uslovima, odnosno da li se računa i učešće u Patriotskoj ligi za sticanje prava na tu mir

Vaše ime: Razija Delić
Vaše pitanje: Poštovani,
Ako osoba ima 60 godina starosti i oko 30 godina staža, interesuje me koliko treba imati minimalno učešća u ratu po kojem bi se mogla ostvariti mirovina po povoljnim uslovima, odnosno da li se računa i učešće u Patriotskoj ligi za sticanje prava na tu mirovinu?
S poštovanjem.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 57
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711;
  

 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 mk150
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK2014
GfITC2014