Ministar Klinčević posjetio Zemljoradničku zadrugu „Gračanaka“

Mimistar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Mufid Klinčević jučer je sa saradnicima posjetio Zemljoradničku zadrugu „Gračanaka".

Opširnije...

Epizootiološkostanje u TK pod veterinarskim nadzorom

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Mufid Klinčević održao je danas sastanak sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Amelom Mehinovićem i direktorom Veterinarskog zavoda TK Senadom Hamzićem na kojem je analizirano epizootiološko stanje na području Tuzlanskog kantona. Povod za stastanak bilo je nekoliko sporadičnih slučajeva zaraznih bolesti životinja, bruceloze, "q" groznice i infektivne anemije konja, registovano je tokom 2018. godine na području Gračanice, Živinica i Tuzle.

Opširnije...

Implementacija FAO/GEF projekta "Podrška u donošenju odluka za uključivanje i širenje praksi održivog upravljanja zemljištem"

Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Tuzlanskog kantona Mufid Klinčević sa svojim saradnicima održao je sastanak sa prof. dr. Hamidom Čustovićem i doc. dr. Melisom Ljuša, predstavnicima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, implementatora navedenog projekta.

Opširnije...

Podrška resornog ministarstva simpoziju o poljoprivredi i zaštiti okoliša

Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Tuzlanskog kantona Mufid Klinčević razgovarajo je sa prof. dr. Huseinom Keranom sa Tehnološkog fakulteta UNTZ-a o predstojećem Međunarodnom naučno-stručnom simpoziju pod nazivom „Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja" koji bi uskoro trebao biti održan u Tuzli.

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima sindikata GIKIL-a

Danas je u prostorijama Ministarstva privrede, održan sastanak između ministra Osmana Puškara i predstavnika sindikata privrednog društva "Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac (GIKIL).

Opširnije...

Javni poziv za dodjelu sredstava sa budžetske pozicije: 11010017- sredstva sa ESCROW računa Ekonomski kod: 614500 - subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/05) i člana 8. Pravilnika o namjeni, uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za subvencioniranje kamate na kredite preduzećima iz oblasti drvne industrije, sa budžetske pozicije: 11010017- sredstva sa ESCROW računa, ekonomski kod: 614500 

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede