Prednacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama

Članom 1. Prednacrta Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama vrši se dopuna člana 5. Zakona o šumama. Naime, članom 5. Zakona o šumama propisano je da se šumskoprivredna osnova realizuje godišnjim planom koji sadrži prosječno jednu desetinu svih planiranih radova po šumsko privrednoj osnovi, da saglasnost na godišnji plan gospodarenja daje Kantonalna uprava, da je korisnik državnih šuma dužan usvojeni godišnji plan gospodarenja, u roku od 15 dana od dana usvajanja, dostaviti Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove - šumarskoj inspekciji i općini na čijem području će se izvoditi radovi predviđeni godišnjim planom gospodarenja.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o postupcima za ostvarivanje prava na novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz Budžeta TK i Budžeta Federacije BiH

U skladu sa odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 12.08.2014. godine donijela Program utroška sredstava za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2014. godini, kojim su definisane vrste proizvodnji za koje se može ostvariti novčana podrška, opći uvjeti koje proizvođači trebaju ispuniti da bi ostvarili pravo na novčanu podršku i iznos podrške po vrstama proizvodnji.

Opširnije...

Dinamika isplate novčanih podrški poljoprivrednim proizvođačima u 2014. godini

Imajući puno razumijevanje za opravdane zahtjeve poljoprivrednih proizvođača za isplatu novčanih podrški iz Budžeta Federacije BiH i Budžeta Tuzlanskog kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kod institucija nadležnih za isplatu navedenih podrški, neprekidno insistira na njihovoj hitnoj realizaciji, ukazujući na izuzetno težak ekonomski i socijalni položaj u kome se nalaze poljoprivredni proizvođači, posebno nakon nedavnih katastrofalnih poplava na području našeg Kantona, koje su nanijele ogromne štete na poljoprivrednim kulturama.

Opširnije...

Kupujmo, koristimo domaće

S ciljem promocije domaćih proizvođača, proizvoda i usluga, te podizanja svijesti građana o prednostima koje donosi kupovina i korištenje domaćih proizvoda Vlada Tuzlanskog kantona je u saradnji sa Radio televizijom Tuzlanskog kantona i Narodnim pozorištem Tuzla pokrenula edukativno – promotivnu medijsku kampanju.

Opširnije...

STRATEGIJA ZAŠTITE AKUMULACIJE MODRAC

Akumulacija Modrac, najznačajniji vodni resurs Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, formirana je 1964. godine izgradnjom brane u tjesnacu Modrac. Formiraju je rijeke Spreča i Turija sa pritokama.
Akumulacija rješava više vodoprivrednih i izrazito privrednih aspekata: snabdijevanje stanovništva, industrijskih i termoenergetskih kapaciteta Tuzle i Lukavca tehnološkom vodom, razblaženje otpadnih voda koje ispušta tuzlanska i lukavačka industrija, povećanje proticanja rijeke Spreče nizvodno od Akumulacije u ljetnom periodu, proizvodnju električne energije na malim hidroelektranama, rasplinjavanje velikih vodnih valova retenzionim dejstvom Akumulacije i sprečavanje ili znatno smanjenje poplava u dolini rijeke Spreče nizvodno od Akumulacije.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede