Posjeta OSCE-a Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona

Ministar pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona Elvir Herčinović, 09.09.2019.godine u prvu službenu posjetu primio je šefa Ureda Misije OSCE-a u Tuzli Damira Gnjidića sa saradnicima.

Opširnije...

Prijem pripravnika-volontera

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/00, 1/05, 11/08, 13/11 i 15/17), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 2018 godine, donosi:

 

ODLUKU 
o prijemu pripravnika-volontera

Opširnije...

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 30.10.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-506-4/17 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Opširnije...

Javna rasprava o NACRTU Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 26.7.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-401-5/17 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, te isti stavila na javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Opširnije...

Javna rasprava o Zakonu o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu

Na osnovu člana 127. i člana 128. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), razmatrajuči nacrt Zakona o džzavnoj službi u Tuzlanskom kantonu, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 30.11.2016. godine, donosi

Opširnije...

Objavljen javni poziv za volontiranje 35 diplomiranih pravnika

Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona objavilo je Javni oglas za prijem pripravnika - volontera u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo pravosuđa i uprave