Održan četvrti seminar o postupcima i načinu certifikacije standarda BS 16001:2009 i EN ISO 50001:2011

U organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništa Tuzlanskog kantona i podršku Kantonalne privredne komore Tuzla u srijedu 15.11.2017. godine održan je četvrti po redu besplatan seminar na temu BS 16001:2009 Standard za uspostavljanje sistema upravljanja energijom i EN ISO 50001:2011 Standarda za energetske menadžment sisteme.

IMG-f3ebc184805aa624be5a0651f3015a96-VPrisutnima se u uvodnom dijelu seminara obratila pomoćnica ministra za poduzetništvo i obrt gđa Nisveta Osmić prilikom čega je navela vidove podrške Vlade TK preduzećima u Tuzlanskom kantonu i važnost edukacije poduzetnika o uvođenju standarda kvaliteta. Nakon uvodnog obraćanja predavač gđa. Biljana Smajić, projekt menadžer Udruženja za razvoj NERDA Tuzla je govorila o certifikaciji sistema upravljanja kvaliteta za standarde BS 16001:2009 Standard za uspostavljanje sistema upravljanja energijom i EN ISO 50001:2011 Standard za energetske menadžment sisteme. Primjenom navedenog certifikata u firmama doprinosi se podizanju kvaliteta poslovanja na veći nivo, povećava se ušteda energije, ostvaruje se efikasnost i produktivnost, jača sistem kontrole kvaliteta proizvoda i usluga, povećava konkurentnost firme na tržištu, efikasniji nadzor procesa i troškova poslovanja, i stvaraju uslovi za lakši i kvalitetniji izvoz na strana tržišta. Krajnji cilj uvođenja standarda je postaviti nivo sistema kvaliteta, koji će minimizirati moguće izvore grešaka i zadovoljiti zadane kriterije kvaliteta. Na seminaru su učešće uzela mala i srednja preduzeća i obrti sa područja Tuzlanskog kantona među kojima je i nekoliko novoosnovanih privrednih subjekata.
Takođe je prezentiran i primjer dobre prakse uvedenog standarda od strane gosp. Nihada Akeljića, predstavnika Sisecam soda d.o.o. Lukavac preduzeća koje je uspješno implementiralo navedeni standard kvaliteta.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2017 Održan četvrti seminar o postupcima i načinu certifikacije standarda BS 16001:2009 i EN ISO 50001:2011