Sastanak sa predstavnicima sportskih saveza sa područja Tuzlanskog kantona

Ministar za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Srđan Mićanović, danas je, u zgradi Vlade Kantona, održao prvi sastanak sa predstavnicima sportskih saveza sa područja Tuzlanskog kantona. Sastanak je bio informativnog karaktera, s ciljem upoznavanja sa sportskim savezima, njihovim dosadašnjim radom, tekućim programima i budućim planovima.

 

MKSM Sastanak sport 1U uvodnom obraćanju ministar Mićanović je predstavio ciljeve novog Ministarstva za kulturu, sport i mlade, kao i planirane aktivnosti u narednom periodu koje će za cilj imati promociju i razvoj sporta na području Tuzlanskog kantona.

Prisutnim učesnicima sastanka posebna pažnja je skrenuta na činjenicu da je u toku javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu te naglašena potreba da se svi učesnici sastanka aktivno uključe u javnu raspravu, te da dostave svoje prijedloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na navedeni nacrt Zakona, kako bi se doprinijelo kreiranju što kvalitetnijeg prijedloga Zakona o sportu Tuzlanskog kantona.

Tokom sastanka predstavnici sportskih saveza sa područja Tuzlanskog kantona imali su priliku i prezentirati rad svojih saveza, tekuće probleme sa kojima se susreću u svom radu ali i predložiti načine njihovog prevazilaženja. Bila je ovo prilika i da se utvrde smjernice dalje saradnje resornog Ministarstva, sportskih saveza ali i svih drugih relevantnih aktera koji djeluju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona.

Ministar Mićanović je na kraju istaknuo da će se fokus aktivnosti Ministarstva u 2018. godini staviti na podršku radu sportskih saveza i sportskih klubova, ostvarivanju saradnje na zajedničkim projektima sa relevantnim akterima u oblasti, izradi Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona te promovisanju sporta kao vrijednost od općeg interesa za Tuzlanski kanton.

Ministar za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Srđan Mićanović, danas je, u zgradi Vlade Kantona, održao prvi sastanak sa predstavnicima sportskih saveza sa područja Tuzlanskog kantona. Sastanak je bio informativnog karaktera, s ciljem upoznavanja sa sportskim savezima, njihovim dosadašnjim radom, tekućim programima i budućim planovima.

 

MKSM Sastanak sport 1U uvodnom obraćanju ministar Mićanović je predstavio ciljeve novog Ministarstva za kulturu, sport i mlade, kao i planirane aktivnosti u narednom periodu koje će za cilj imati promociju i razvoj sporta na području Tuzlanskog kantona.

Prisutnim učesnicima sastanka posebna pažnja je skrenuta na činjenicu da je u toku javna rasprava o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu te naglašena potreba da se svi učesnici sastanka aktivno uključe u javnu raspravu, te da dostave svoje prijedloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na navedeni nacrt Zakona, kako bi se doprinijelo kreiranju što kvalitetnijeg prijedloga Zakona o sportu Tuzlanskog kantona.

Tokom sastanka predstavnici sportskih saveza sa područja Tuzlanskog kantona imali su priliku i prezentirati rad svojih saveza, tekuće probleme sa kojima se susreću u svom radu ali i predložiti načine njihovog prevazilaženja. Bila je ovo prilika i da se utvrde smjernice dalje saradnje resornog Ministarstva, sportskih saveza ali i svih drugih relevantnih aktera koji djeluju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona.

Ministar Mićanović je na kraju istaknuo da će se fokus aktivnosti Ministarstva u 2018. godini staviti na podršku radu sportskih saveza i sportskih klubova, ostvarivanju saradnje na zajedničkim projektima sa relevantnim akterima u oblasti, izradi Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona te promovisanju sporta kao vrijednost od općeg interesa za Tuzlanski kanton.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 Sastanak sa predstavnicima sportskih saveza sa područja Tuzlanskog kantona