Sastanak sa predstavnicima Fakulteta za tjelesni odgoj i sport

Ministar za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Srđan Mićanović, u četvrtak 15.02.2018. godine je održao sastanak sa menadžmentom Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli.

stast ftos

Tokom sastanka, ministar Mićanović je predstavio ciljeve novog Ministarstva za kulturu, sport i mlade, kao i planirane aktivnosti u narednom periodu koje će za cilj imati promociju i razvoj sporta na području Tuzlanskog kantona, te ukazao na značaj saradnje Ministarstva i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u planiranim aktivnostima, prije svega izradi Strategije razvoja sporta Tuzlanskog kantona.

Dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, prof.dr. Vlatko Šeparović, upoznao je ministra Mićanovića sa dosadašnjim aktivnostima, resursima, kao i budućim ciljevima za razvoj i unapređenje sporta na Tuzlanskom kantonu, kao i za razvoj Fakulteta.

Jedan od zaključaka sastanka jeste da će se u narednom periodu intenzivirati saradnja Ministarstva za kulturu, sport i mlade i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport koja će biti usmjerena na realizaciju zajedničkih aktivnosti sa fokusom na razvoj i promociju sporta na području Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 Sastanak sa predstavnicima Fakulteta za tjelesni odgoj i sport