Sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona

Ministrica za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Slavena Vojinović, u ponedjeljak 26. februara 2018. godine održala je sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Tokom sastanka razgovarano je o trenutnom radu i kapacitetima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, tekućim programima i budućim planovima.

20180226 110122

Osnivanje vijeća mladih u općinama Tuzlanskog kantona u kojima ova vijeća nisu formirana, izrada strategija razvoja za mlade Tuzlanskog kantona i lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona te zajedničke aktivnosti Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Vijeća mladih Tuzlanskog kantona sa ciljem unapređenja položaja mladih, bile su neke od tema sastanka.

Tokom sastanka dogovorene su smjernice buduće saradnje, a ministrica Vojinović je na kraju sastanka istaknula da mladi na području Tuzlanskog kantona sada imaju instituciju kojoj se mogu obratiti u bilo kojem trenutku za informacije i podršku te da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade otvoreno za saradnju, prijedloge i inicijative svih relevantnih aktera koji se bave pitanjima mladih a koje će kao krajnji cilj imati bolji položaj mladih u društvu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 Sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona