Sastanak sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT

Ministrica za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Slavena Vojinović, u utorak 27. februara 2018. godine održala je sastanak sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT. U uvodnom obraćanju ministrica Vojinović je prezentirala ciljeve novog Ministarstva za kulturu, sport i mlade kao i planirane aktivnosti u oblasti mladih za 2018. godinu. Gdin Jasmin Bešić, direktor KULT-a iskazao je zadovoljstvo što je osnovano ministarstvo koje u svom resoru ima i oblast mladih.

Sastanak KULT

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnosti zajedničke saradnje Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Instituta za razvoj mladih KULT, izradi Strategije za mlade Tuzlanskog kantona, obukama za državne službenike i stručne saradnike za mlade te drugim aspektima od značaja za unapređenje položaja mladih na području Tuzlanskog kantona.

Na kraju sastanka je istaknuto da je formiranjem Ministarstva za kulturu, sport i mlade Vlada Tuzlanskog kantona realizirala niz obaveza propisanih Zakonom o mladima Federacije BiH, te da će se u narednom periodu raditi na realizaciji brojnih drugih aktivnosti koje će za cilj imati bolji položaj mladih na području našeg Kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 Sastanak sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT