Objavljen Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava udruženja građana i humanitarne organizacije sa područja Tuzlanskog kantona da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

U okviru Javnog konkursa sufinansirati će se projekti koji se odnose na promovisanje kulture i promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.
Pravo učešća na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Na ovaj javni konkurs moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizirati u 2018. godini.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je 16.03.2018. godine a više informacija i aplikacioni obrazac se može preuzeti na linku LINK POZIVA

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava udruženja građana i humanitarne organizacije sa područja Tuzlanskog kantona da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

U okviru Javnog konkursa sufinansirati će se projekti koji se odnose na promovisanje kulture i promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.
Pravo učešća na ovom javnom konkursu imaju udruženja građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udruženjima i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Na ovaj javni konkurs moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji se trebaju realizirati u 2018. godini.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je 16.03.2018. godine a više informacija i aplikacioni obrazac se može preuzeti na linku LINK POZIVA

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 Objavljen Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću