Prekograničnom saradnjom do očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa

Uspostava saradnje na pripremi zajedničkih aplikacija za predstojeći poziv u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. bila je tema sastanka održanog u Vinkovcima u utorak 10.04.2018. godine.

vinkovci 1Na sastanku su pored domaćina sastanka, predstavnika Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije – HRAST iz Vinkovaca, prisustvovali predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, Općine Teočak, Općine Srebrenik, Grada Ilok, Općine Nuštar te lokalnih razvojnih agencija sa područja Vukovarsko-srijemske županije i Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) iz Gradačca/Modriče.
Tokom sastanka istaknuto je da je 2018. godina proglašena godinom kulturne baštine od strane Europske komisije, što je svakako prilika da se dodatna pažnja i fokus posveti razvojnim projektima iz ove oblasti. Održani sastanak je bio prilika da se dogovore konkretni koraci i saradnja institucija sa područja Tuzlanskog kantona i Vukovarsko-srijemske županije u svrhu pripreme projektnih prijedloga za spomenuti poziv, a koji će biti usmjereni na očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa u funkciji razvoja turizma pograničnog područja.

 

Uspostava saradnje na pripremi zajedničkih aplikacija za predstojeći poziv u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014.-2020. bila je tema sastanka održanog u Vinkovcima u utorak 10.04.2018. godine.

vinkovci 1Na sastanku su pored domaćina sastanka, predstavnika Vukovarsko-srijemske županije i Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije – HRAST iz Vinkovaca, prisustvovali predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona, Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, Općine Teočak, Općine Srebrenik, Grada Ilok, Općine Nuštar te lokalnih razvojnih agencija sa područja Vukovarsko-srijemske županije i Udruženja Nezavisni biro za razvoj (NBR) iz Gradačca/Modriče.
Tokom sastanka istaknuto je da je 2018. godina proglašena godinom kulturne baštine od strane Europske komisije, što je svakako prilika da se dodatna pažnja i fokus posveti razvojnim projektima iz ove oblasti. Održani sastanak je bio prilika da se dogovore konkretni koraci i saradnja institucija sa područja Tuzlanskog kantona i Vukovarsko-srijemske županije u svrhu pripreme projektnih prijedloga za spomenuti poziv, a koji će biti usmjereni na očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa u funkciji razvoja turizma pograničnog područja.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade 2018 Prekograničnom saradnjom do očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa