Mogućnosti obnove Starog grada Teočak

U utorak, 13. marta 2018. godine delegacija Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona predvođena ministricom Slavenom Vojinović i Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona (Benjamin Bajrektarević, direktor Zavoda i Semir Hadžimusić, stručni saradnik u Zavodu) je boravila u radnoj posjeti Općini Teočak.

Opširnije...

Objavljen Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava udruženja građana i humanitarne organizacije sa područja Tuzlanskog kantona da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni konkurs za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT

Ministrica za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Slavena Vojinović, u utorak 27. februara 2018. godine održala je sastanak sa predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT. U uvodnom obraćanju ministrica Vojinović je prezentirala ciljeve novog Ministarstva za kulturu, sport i mlade kao i planirane aktivnosti u oblasti mladih za 2018. godinu. Gdin Jasmin Bešić, direktor KULT-a iskazao je zadovoljstvo što je osnovano ministarstvo koje u svom resoru ima i oblast mladih.

Opširnije...

Poziv privrednicima za učešće na „Buyer Mission Programu“ u okviru sajmova u aprilu 2018. godine u Republici Turskoj

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresovane poduzetnike sa područja Tuzlanskog kantona da će se u prvoj polovini aprila 2018. godine održati sljedeći sajmovi sa Buyer mission programom u Republici Turskoj:

Opširnije...

Sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona

Ministrica za kulturu, sport i mlade u Vladi Tuzlanskog kantona, Slavena Vojinović, u ponedjeljak 26. februara 2018. godine održala je sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona. Tokom sastanka razgovarano je o trenutnom radu i kapacitetima Vijeća mladih Tuzlanskog kantona, tekućim programima i budućim planovima.

Opširnije...

Objavljen javni poziv za obuku stručnih saradnika/ca za rad s mladima

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane aktere da je Institut za razvoj mladih KULT objavio Javni poziv za obuku stručnih saradnika/ca za rad s mladima.

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za kulturu, sport i mlade