Podrška povratnicima na području Srebrenika

Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak jučer je posjetila povratnike na području Općine Srebrenik. Tom prilikom su uručeni prehrambeni i higijenski paketi za 50 socijalno ugroženih povratničkih porodica.

Opširnije...

Posjeta SOS Dječijeg Sela Gračanica

Danas je u prostorijama Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK održan sastanak sa predstavnicima SOS Dječijeg Sela Gračanica. Sastanku su prisustvovali Direktor SOS Sela Gračanica Zlatan Musić sa saradnicima.Tema sastanka je bila razmjena informacija koje se odnose na prevenciju izdvajanja djece iz porodica.

Opširnije...

Posjeta povratničkim mjesnim zajednicama u Lukavcu

Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Sandra Memić jučer je posjetila povratničke mjesne zajednice na području Općine Lukavac. U mjesnim zajednicama Krtova 1 i 2, Panjik, Stupari, Sižje, Milino selo, Tumare i Brijesnica, ministrica Memić se sastala sa predsjednicima ovih povratničkih mjesnih zajednica.

Opširnije...

Potpisani ugovori o dodjeli sredstava za samozapošljavanje povratnika

Ugovore o dodjeli sredstava za realizaciju projektnih ideja, odnosno, samozapošljavanja povratnika danas su u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli sa ministricom za rad, socijalnu politiku i povratak Sandrom Memić potpisali sedamdesetčetvoro korisnika ovih grant sredstava.

Opširnije...

Obilježavanje „Dječije nedjelje“

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i ove će godine obilježiti manifestaciju „Dječija nedjelja" nizom programskih aktivnosti.
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata za podršku iz sredstava ''Dječije nedjelje" na području TK objavljen je u aprilu 2018. godine a sredstva su nakon toga raspodijeljena organizacijama koje u okviru svoje registrovane djelatnosti rade na unaprjeđenju ukupnog društvenog položaja i brige o djeci i koje su ispunile uslove i kriterije.

Opširnije...

Izabrani korisnici granta "Podrška povratku prognanih lica"

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćen tekst ("Sl.novine TK", broj: 10/18), člana 25. stav 2. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH ("Sl.novine TK", broj: 2/06 i 15/11), odredbi Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu – ''Podrška povratku prognanih osoba'', broj 02/1-14-4033-2/18 od 10. 04. 2018. godine Vlade Tuzlanskog kantona i člana 14. Stav 2 Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za za odabir korisnika donacije u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka, broj: 09/1-36-11975/18 od 18. 04. 2018. godine, Ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, d o n o s i:

 

O D L U K U
o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije
„Podrška povratku prognanih lica"

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

 

Vi ste ovdje: Početna MINISTARSTVA Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak