purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - O Kantonalnoj agenciji za privatizaciju

KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU


Kantonalna agencija za privatizaciju osnovana je Zakonom o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju (“Službene novine Tuzlansko-Podrinjskog Kantona” broj 3/97), koji je Skupština Tuzlansko-Podrinjskog Kantona donijela na sjednici održanoj 13.03.1997. godine.


Adresa: ul. Soli broj 2, 75000 Tuzla.

Tel/fax: 290-216; 290-218;
E-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


DIREKTOR: Nihad Okanović, dipl.ecc.

 

Agencijom upravlja Upravni odbor Agencije.


Članovi Upravnog odbora: 

1. Admir Krpić, predsjednik
2. Alma Sokoljak, član
3. Azra Livadić, član
4. Omer Ročević, član
5. Jasmin Imširović, član


Agencijom rukovodi direktor.


Agencija je specijalizirana organizacija Tuzlanskog kantona.

Agencija ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i Statutom.

Način organizovanja i rada Agencije, njena unutrašnja organizacija, broj izvršilaca, struktura i naziv radnih mjesta i njihovih izvršilaca uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Agencija obavlja stručne i druge poslove u vezi sa privatizacijom, i to:
- inicira i učestvuje u pripremi i donošenju propisa i drugih općih akata iz oblasti privatizacije;
- sarađuje s nadležnim ministarstvima, organima i organizacijama za reorganizaciju i privatizaciju;
- vodi evidencije i statistike u okviru svog djelokruga;
- odobrava početni bilans i program privatizacije preduzeća;
- donosi odluku o načinu privatizacije preduzeća koja program privatizacije ne podnesu u propisanom roku;
- vrši pripremu; objavljuje prodaju i provodi prodaju odnosno nadzire sprovođenje prodaje preduzeća i imovine koja se privatiziraju u postupku male privatizacije;
- odlučuje o načinu privatizacije i provodi postupak privatizacije;
- zaključuje s kupcem ugovor o prodaji dionica;
- zaključuje ugovor o privatizaciji preduzeća putem prodaje, leasinga i drugih metoda;
- odobrava postupak izdavanje novih dionica;
- podnosi izvještaje o toku i rezultatima procesa privatizacije Vladi Tuzlansko-Podrinjskog Kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona),
- organizuje i podstiče obrazovanje i stručno usavršavanje iz oblasti privatizacije;
- organizuje i koordinira informativno-propagandnu i izdavačku djelatnost iz područja privatizacije;
- sarađuje s nadležnim tijelima i institucijama Federacije i kantona, te međunarodnim institucijama i organizacijama;
- inicira i organizuje istraživačku djelatnost iz područja privatizacije;
- obavlja i druge poslove u vezi s privatizacijom i reorganizacijom preduzeća utvrđenih zakonom i drugim propisima.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15