MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

 

Adresa: Džafer mahala 51.,  Tuzla
Tel : ++ 387 (0)35 369-375, 

Fax: ++ 387 (0)35 369-376; 
e-mail :  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 


MINISTRICA

Nataša Marošević

 

 

- SEKRETAR:  Mirela Tuzlak
- POMOĆNIK MINISTRA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE: Ivana Kulić
- POMOĆNIK MINISTRA ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKE POSLOVE: Čepka Burgić
- KANTONALNI UPRAVNI INSPEKTOR: Jela Lukić

 

 

Ministarstva pravosudja i uprave vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima, i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva
 • praćenje i proučavanje stanja i pojava u pravosudnim organima u Kantonu, te predlaganje i poduzimanje potrebnih mjera sukladno sa zakonom
 • praćenje organizacije rada i poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju obezbjeđivanja materijalnih uvjeta za rad pravosudnih organa u Kantonu
 • vršenje zakonom i drugim propisima utvr|enih nadležnosti u vezi sa proračunom pravosudnih institucija, koje se financiraju iz proračuna Kantona
 • praćenje rada sudske uprave i poduzimanje odgovarajućih mjera za unapređivanje rada te uprave
 • praćenje primjene propisa iz oblasti krivičnih i prekršajnih sankcija i izvršenja odluka kantonalnih i federalnih sudova
 • organiziranje i način rada organa uprave i upravnih organizacija Kantona
 • praćenje rada organa uprave i upravnih organizacija Kantona, poduzimanje i predlaganje odgovarajućih mjera za unapređivanje, racionalizaciju i efikasan rad tih organa i organizacija
 • praćenje primjene propisa o općem i posebnim upravnim postupcima, kancelarijskom poslovanju, radnim odnosima državnih službenika i namještenika u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama, te sačinjavanje odgovarajućih analiza, informacija i izvještaja u svezi s tim
 • praćenje organizacije i rada opštinskih službi za upravu na koje je preneseno vršenje poslova iz nadležnosti Kantona
 • registraciju udruženja čije je područje djelovanja na području Kantona
 • provođenje postupka koji prethodi imenovanju notara, postavljenju zamjenika notara i vršioca dužnosti notara, kao i popunu mjesta notarskih pomoćnika, te rješavanje o njihovim statusnim pitanjima, kada je to zakonom i drugim propisima određeno
 • kontrolu ispunjavanja određenih materijalno-tehničkih pretpostavki za rad notara i određivanje dana početka rada notara i radnog vremena notara
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva
 • vođenje propisanih službenih evidencija
 • inspekcijski nadzor u oblastima iz nadležnosti Ministarstva
 • vršenje i drugih poslova iz ovih oblasti, sukladno sa zakonom, kao i poslova koji ne spadaju u nadležnost drugog organa uprave Kantona

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv