MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA

 

Adresa: Mije Keroševića 20. , Tuzla
Tel.: ++ 387 (0) 369 393, 369 396; 
Fax 369 394; 
e-mail :   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 
Mustafa Sakic MTTS

MINISTAR

Mustafa Šakić
 

 


Uvodna riječ Ministra

Poštovani posjetioci,

Dobrodošli na web stranicu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, na kojoj se možete upoznati sa našim nadležnostima i aktivnostima, koje imaju za cilj unapređenje poslovanja i poboljšanje usluga u oblastima saobraćaja, trgovine, turizma i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona...

 

 

Rukovodeći službenici:

 

- SEKRETAR MINISTARSTVA: Azra Gavranović
- POMOĆNIK MINISTRA ZA SAOBRAĆAJ: Nenad Lukanović
-
 POMOĆNICA MINISTRA ZA TRGOVINU I TURIZAM: Dželmina Huremović


 

 

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • provođenje propisa u oblasti trgovine i turizma u skladu sa zakonom;
 • unutrašnju trgovinu i uspostavljanje ekonomskih odnosa sa drugim kantonima;
 • praćenje i analiziranje trgovine na Kantonu, kao i broja registrovanih subjekata u oblasti trgovine;
 • promet roba i usluga unutar Kantona u skladu sa federalnim zakonom;
 • bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona;
 • praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona;
 • davanje inicijativa u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona;
 • kontrolu cijena proizvoda i usluga u skladu sa zakonom;
 • praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona u skladu sa zakonom;
 • primjenu politike kantonalnog turizma, razvoj turističkih resursa;
 • kreiranje politike i razvoj rekreativnih, rehabilitacionih i drugih centara u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima;
 • predlaganje propisa o visini turističke takse, ako federalnim propisom nije drugačije predviđeno;
 • turističko-propagandnu djelatnost;
 • ugostiteljstvo;
 • pripremanje odluka u okviru ekonomske politike za postizanje privrednog i društvenog razvoja Kantona;
 • cjevovodni i integralni transport;
 • objezbjeđenost svih vidova saobraćaja u Kantonu;
 • registraciju i usklađivanje linija, te redova vožnje za kantonalne linije;
 • izradu saobraćajne osnove Kantona u skladu sa saobraćajnom osnovom Federacije;
 • saradnju sa organima uprave Federacije i drugih kantona nadležnih za oblast saobraćaja i komunikacija;
 • stvaranje uslova za nastup u inozemstvu privrednih subjekata iz oblasti saobraćaja sa područja Kantona;
 • određivanje naknade za korišćenje kantonalnih puteva;
 • unapređivanje sigurnosti prometa na području Kantona;
 • kategorizaciju puteva na području Kantona u skladu sa zakonom;
 • pripremanje projektne dokumentacije i izradu projekata za investicione i razvojne programe od interesa za općine, Tuzlanski kanton, Federaciju Bosne i Hercegovine i državu Bosnu i Hercegovinu, kao i razvijanje partnerskih odnosa u u izradi projekata od interesa za širu regiju, te apliciranje za dodjelu sredstava EU fondova, banaka i slično;
 • upravni nadzor nad provođenjem propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadleznosti Ministarstva
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva
 • vođenje propisanih službenih evidencija
 • vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Ministarstva, u skladu sa zakonom

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15