MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

 

Adresa: Rudarska 72., Tuzla
Tel : ++ 387 (0)35 369 419 
Fax : ++ 387 (0)35 369 420
e-mail :   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 

MINISTAR
 

Dušanka Bećirović
 

 

 

 

Rukovodeći službenici:


- SEKRETAR:  Melika Saračević
- POMOĆNICI MINISTRA:
     Nedžad Djedović
     Miralem Smajić

 

 


Ministarstvo zdravstva kao organ uprave Kantona vrši upravne i druge stručne poslove koji su utvrđeni članom 14. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", prečišćeni tekst - broj: 10/18) i drugim zakonima i propisima.

Ministarstvo zdravstva vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standara ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblasti iz nadležnosti Ministarstva;
 • razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u jedinstvenom sistemu zdravstvene djelatnosti;
 • unapređenje preventivne zdravstvene zaštite;
 • stručno-medicinski nadzor nad radom javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika;
 • razvoj naučnoistraživačke djelatnosti u resornoj oblasti;
 • preduzimanje i sprovođenje mjera i akcija za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti;
 • zaštitu od štetnog djelovanja jonizirajućeg zračenja i radijacionu bezbijednost, kao i zaštitu od štetnih uticaja okoline na zdravlje građana;
 • promet lijekova, otrova i opojnih droga;
 • zdravstveno-statističku djelatnost;
 • nadzor nad radom ustanova u oblasti zdravstva;
 • vođenje registra ustanova zdravstvene zaštite za područje Kantona;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vođenje inspekcijskog nadzora u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vođenje i drugih poslova u skladu sa zakonom.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv