Saopštenje za javnost Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

Zaustavimo korupciju

 

Sa ciljem pronalaženja što efikasnijih mehanizama zajedničkog djelovanja na unapređenju poslovnog ambijenta, smanjenju udjela sive ekonomije i u borbi protiv korupcije, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, u sklopu svojih redovnih djelatnosti kontinuirano nastoji uspostaviti i unaprijediti partnerske odnose sa poslovnim subjektima i stanovnicima Tuzlanskog kantona.


Suočeni sa razarajućim posljedicama različitih oblika korupcije na sve segmente života i rada, smatramo da je neophodno poduzimanje aktivnijih i efikasnijih mjera za borbu protiv svih oblika korupcije, na svim nivoima organizacije. Svjesni da važnu i nezamjenjivu ulogu u razotkrivanju različitih oblika korupcije u različitim segmentima života i rada imaju oni koji se sa njom svakodnevno susreću ili trpe njene posljedice, pozivamo sve stanovnike Tuzlanskog kantona da prijave bilo koji oblik korupcije sa kojim se suoče, kako u kontaktu sa Kantonalnom upravom inspekcijskih poslova Tuzlanskog kantona i njenim djelatnicima, tako i u ostalim javnim institucijama i organizacijama.
Protiv svih oblika ponašanja i postupaka rukovodilaca, inspektora i ostalih djelatnika Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, koji imaju karakter korupcije i budu nam prijavljeni, poduzet ćemo sve zakonom predviđene aktivnosti iz okvira naših mogućnosti i nadležnosti.
Prijave i saznanja o korupciji koja izlaze izvan okvira naših nadležnosti i zakonskih mogućnosti, proslijedit ćemo nadležnim organima i institucijama, na nadležno postupanje.
Prijava korupcije može nam se dostaviti e-mailom na adresu direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kako bismo mogli postupiti po prijavi ili je proslijediti nadležnoj instituciji ili organu, potrebno je da se uočeni oblik korupcije opiše što preciznije i jasnije, da se navedu podaci o počiniocu, te da se navedu i dostave dokazi na kojima je prijava temeljena (slike, dokumenti i sl.).
Ukoliko je podnosilac prijave spreman učestvovati u postupku dokazivanja ili javnog objavljivanja prijavljene korupcije, potrebno je da nam to jasno stavi na znanje, dostavom ličnih i kontaktnih podataka.
U tom slučaju, kako bi se zaštitio od eventualnih posljedica tog čina, podnosilac prijave se istovremeno može obratiti Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, koja će mu na osnovu prijave podnesene u dobroj vjeri, u roku od 30 dana od dana obraćanja, dodijeliti status uzbunjivača.
Detalje o zaštiti uzbunjivača koju pruža Agencija mogu se pronaći u tekstu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'' broj 100/13), dostupan u meni opciji PROPISI – ZAKONI - OPĆI ZAKONI našeg web portala kuiptk.ba.
Ukoliko podnosilac prijave nije spreman na daljnju saradnju, njegovi lični podaci će se smatrati tajnim i neće biti javno dostupni, niti na bilo koji način zloupotrebljeni.
Autorizovana ili anonimna prijava korupcije može nam se dostaviti i na obrasca za prijavu korupcije ili u slobodno pisanoj formi, na jedan od slijedećih načina:
• Poštom na adresu: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK, Rudarska 72, 75000 Tuzla, BiH, na ruke direktora,
• Ličnim uručenjem direktoru KUIP TK, Rudarska 72, 75000 Tuzla, BiH,
• Faksiranjem na broj +387 35 282 697,
• Ubacivanjem prijave u sandučiće koji su smješteni na ulazu u objekt Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i objekte općina Tuzlanskog kantona.
Napominjemo da će, zbog mogućnosti zloupotrebe, biti postupljeno samo po dovoljno ozbiljnim i razložnim anonimnim prijavama koje su potkrijepljene odgovarajućim dokazima (slike, dokumenti i sl.).

DIREKTOR

mr.sc.Besim Duraković, dipl.oec.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna