Da li je prilikom aplciranja kandidata na konkurs za izbor u saradničko zvanje asistenta BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA prema važećem zakonu o visokom obrazovanju TK i statutu Univerziteta u Tuzli obavezno prilaganje slijedećih dokumenata:

Vaše ime:  Semir Zulić
Vaše pitanje: Da li je prilikom aplciranja kandidata na konkurs za izbor u saradničko zvanje asistenta BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA prema važećem zakonu o visokom obrazovanju TK i statutu Univerziteta u Tuzli obavezno prilaganje slijedećih dokumenata:
Uvjerenja o državljanstvu i
Izvoda iz matične knjige rođenih,
te da li komisija koja piše izvještaj o izboru i predlaže izbor kandidata ukoliko se ne prilože ta dokumenta može odbaciti aplikaciju kandidata kao nepotpunu ili može izvršiti izbor kandidata i bez tih dokumenata?

S poštovanjem!

 

Odgovor: Postovani,

Prijem u radni odnos je u isključivoj nadležnosti Univerziteta, tako da odgovor na ovo pitanje potražite u Pravnoj službi Univerziteta.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna