Rezultati mjerenja zagađenosti zraka pokazuju da je došlo do drastičnog porasta sumpordioksida, te da je prekoračen prag uzbune.

Vaše ime: Ivona Čajić
Vaše pitanje: Poštovani,
Rezultati mjerenja zagađenosti zraka pokazuju da je došlo do drastičnog porasta sumpordioksida, te da je prekoračen prag uzbune. Kako je Zakonom o zaštiti zraka FBiH, između ostalog, predviđeno da Kanton donosi Interventi plan kada postoji rizik prekoračenja praga upozorenja navodeći mjere radi smanjenja rizika, to me zanima da li je isti donesen, te koje mjere planirate preduzeti.

 

Resor: Prostorno uredenje i zaštite okolice
Odgovor: Postovana,
Plan interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka je usvojen, a posljednja verzija je objavljena u Službenim novinama Tuzlanskog kantona broj: 6/12. Planiramo postupati po njemu,a to već i radimo.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15