Dobar dan. Zanima me dali ja kao ne zaposlena porodilja ostvarujem pravo na bilo kakvu novcanu pomoc dal za mene kao porodilju il za pomoc u izhrani djeteta do 6 mjeseci? Majka sam postala 30.12.2015 a navodno da pravo imaju samo one porodilje koje su rod

Vaše ime i prezime: Jasmina Karic
Vaše pitanje: Dobar dan. Zanima me dali ja kao ne zaposlena porodilja ostvarujem pravo na bilo kakvu novcanu pomoc dal za mene kao porodilju il za pomoc u izhrani djeteta do 6 mjeseci? Majka sam postala 30.12.2015 a navodno da pravo imaju samo one porodilje koje su rodile u 2016 godini. S postavanjem. Hvala unaprijed

 

 

Odgovor:

Poštovana,

U skladu sa odredbama člana 94. i 123. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom - prečišćeni tekst ("Sl.novine TK-a" broj: 5/12, 7/14 i 11/15) Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, prema kojoj takvo pravo imaju porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25% prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu iz 2015. godine i ostvaruju ga porodice za djecu rođenu u 2016.
godini.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv