Da li ću imati pravo na porodiljsku naknadu na osnovu muža?

Vaše ime i prezime: Senida

Vaše pitanje:

Poštovanje,

Zanima me sljedeća informacija, ukoliko sam nedavno promjenila mjesto prebivališta, prebacila se na TK, muž mi tu stanuje godinama i ima trajno prebivalište da li ću imati pravo na porodiljsku naknadu na osnovu muža?
Muž radi za firmu iz Sarajeva ali porez plaća u svom kantonu da li to utiče na nešto?


Odgovor:

Poštovana,
nakon donošenja neophodnih podzakonskih akata u vezi sa ostvarivanjem prava porodilja, predlažemo da se obratite mjesno nadležnom centru za socijalni rad koji će vas upoznati sa uslovima za ostvarivanje prava kao i dokumentacijom koju je neophodno priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv