Odgovori na pitanja

Želimo da zajednički poboljšamo rad Ministarstvo pravosuđa i uprave, a od značaja su za život i rad svih stanovnika Tuzlanskog kantona. Sa zadovoljstvom primamo sva Vaša pitanja i trudimo se na njih pravodobno odgovoriti.

Imam li pravo na premiju zdravstvene markice?

Vaše ime: Alikadić Mevla Kladanj
Vaše pitanje: Bolesnik sa 80 posto invalidnosti nezaposlen,vodi se na birou za zapošljavanje nema nikakva primanja, molim vas da mi odgovorite ima li pravo na premiju zdravstvene markice bezplatno,kome da se obrati ?

Opširnije...

Šta je sve potrebno za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu za nezaposlene žene prijavljenje na Birou za zapošljavanje?

Vaše ime: Lejla
Vaše pitanje: Juće sa kontaktirala Centar za socijalni rad Općine Lukavac i pitala ih šta je sve potrebno za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu za nezaposlene žene prijavljenje na Birou za zapošljavanje. Doslovno nisam stigla ni završiti rečenicu, a oni su mi već rekli da od tih naknada NEMA NIŠTA, da to postoji u zakonu ali da već niko dvije godine nije dobio novac? Ukoliko je ova informacija tačna, mene zanima da li će se tim porodiljama koje su ostvarile pravo, a nije im isplačena naknada, ta ista naknada retroaktivno isplatiti, prvo njima pa zatim i meni ili će se taj problem riješiti na neki drugi način? Takođe me zanima šta je od dokumentacije potrebno za ostvarivanje prava na ovu naknadu? Pokušala sam telefonski stupiti u kontakt sa nekim iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak ko bi mi mogao dati više informacija o ovom pitanju, međutim, bezuspješno..Unaprijed hvala na odgovoru..
Resor: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak
Odgovor: Shodno članu 112. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtva rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine TK" broj: 12/00, 5/02, 13/03, 8/06 i 11/09) propisano je da o pravima utvrđenim ovim zakonom u prvom stepenu rješava nadležni centar za socijalni rad.
S tim u vezi, potrebno je da se obratite mjesno nadležnom centru za socijalni rad, koji će u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku FBiH ("Službene novine FBiH" br. 2/98 i 48/99) razmotriti Vaš zahtjev, utvrditi stvarno činjenično stanje i odlučiti o mogućnosti ostvarivanja traženog prava.

Da li osoba koja je zaposlena , ima minimalnu platu, troje djece(od toga dva novorođenčeta) i nezaposlenog supružnika, ima pravo na novčanu pomoć i na koji način može da je dobije?

Vaše ime: Marica
Vaše pitanje: Poštovani, da li osoba koja je zaposlena , ima minimalnu platu, troje djece(od toga dva novorođenčeta) i nezaposlenog supružnika, ima pravo na novčanu pomoć i na koji način može da je dobije?

Opširnije...

Da li se od 01.04.2012 na području TK počinje primjenjivati novi zakon o porodiljskim naknadama?

Vaše ime: Amela
Vaše pitanje: Da li se od 01.04.2012 na području TK počinje primjenjivati novi zakon o porodiljskim naknadama,kojim se iste ograničavaju na max iznos od 700 KM odnosno 90 % prosječne plate u FBiH, umjesto dosadašnjih 90 % od prosječne plate uposlenika?

Opširnije...

Da li ce se u 2011. godini predavati novi zahtjevi za d.d ili ce vaziti prethodni i kada ce bit isplata d.d?

Vaše ime: Aisa
Vaše pitanje: Da li ce se u 2011. godini predavati novi zahtjevi za d.d ili ce vaziti prethodni ,i kada ce bit isplata d.d? molim konkretan odgovor.

Opširnije...

Kada ce se predavati zahtjevi za djeciji dodatak za 2011. god?

Vaše ime: Admir
Vaše pitanje: Kada ce se predavati zahtjevi za djeciji dodatak za 2011. god?

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv