ORGANIZACIONA STRUKTURA

 

Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 9.6.2011. godine, je donijela Zakon o izmjenama i dopunamaZakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, u skladu sa ovim zakonom 

- Ministarstvo za rad i socijalnu politiku nastavlja sa radom kao Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak.

 


ORGANIZACIONA STRUKTURA

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad i socijalnu politiku, utvrđen je broj od 17 izvršilaca. Shodno Pravilniku u Ministarstvu je trenutno raspoređeno 11 službenika i namještenika od čega su:

VSS

4

VS

2

IV STEPEN

1

III STEPEN

4

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv