Registar administrativnih postupaka

 

Registar administrativnih postupaka predstavlja potpunu i sveobuhvatnu evidenciju svih administrativnih postupaka koji se provode na nivou ministarstva.

 

Registar sadrži sljedeće podatke o administrativnim postupcima:
• puni naziv obrasca,
• nadležna organizacijska jedinica,
• potrebne informacije i dokumentacija pri predaji zahtjeva,
• kontakt podaci,
• pravni akti i zakoni vezani uz predmet (formular, zahtjev),
• naknade za plaćanje,
• napomene i
• priloženi zahtijev u elektronskom obliku.

 

 

 

AP

Obrazac

MRSPP.3

Pristup informacijama

MRSPP.4

Saglasnost za korištenje naziva Tuzlanskog kantona u nazivu udruženja i organizacija na području Tuzlanskog kantona iz resora oblasti Ministarstva

 

Odjeljenje za oblast socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom

 

AP

Obrazac

MRSPP.1

Ispunjavanje uslova za osnivanje ustanova socijalne zaštite

 

Odjeljenje za zbrinjavanje prognanih osoba, izbjeglica, povratak i repatriaciju

 

AP

Obrazac

MRSPP.2

Utvrđivanje prava na naknadu troškova ukopa-dženaza umrlih lica koja su imala status raseljenog lica na području Tuzlanskog kantona

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv