PEDAGOŠKI ZAVOD


Adresa: Bosne Srebrne 119, 75000 Tuzla
Telefon: +387 35 320 220
Fax: +387 35 320 221
e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
web stranica: www.pztz.ba- DIREKTOR: Nikola Čiča
-
 SEKRETAR: Zineta Topčagić

 Pedagoški zavod vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:

 • utvrđivanje prijedloga koncepcija odgojno-obrazovnih ustanova, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, nastavnih sredstava i učila za ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i domove učenika;
 • stručno-pedagoški nadzor nad organizacijom rada obrazovno-odgojnih ustanova;
 • organizovanje jedinstvenog obrazovno-odgojnog informa-cionog sistema na području Kantona;
 • izdavačku djelatnost u okviru svoje nadležnosti,
 • praćenje, analiziranje i unaprijeđivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada u oblasti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja i srednjeg obrazovanja;
 • organizovanje i izvođenje stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • organizovanje i praćenje rada oglednih stručno-metodičkih centara i eksperimentalnih škola;
 • rad na razvojnim istraživanjima u oblasti obrazovanja,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Stručno vijeće Pedagoškog zavoda

Stručno vijeće sačinjavaju direktor i stručni nadzornici.

Problematika koju razmatra Stručno vijeće kao stručni organ Zavoda odnosi se na:

 • utvrđivanje prijedloga koncepcije obrazovno-odgojnih ustanova, nastavnih
 • planova i programa, pedagoških standarda, normativa opreme, nastavnih sredstava i učila za predškolske, osnovne, srednje škole i domove učenika,
 • razmatranje ostvarivanja stručno-pedagoškog nadzora nad organzacijom rada obrazovno-odgojnih ustanova,
 • organizovanje jedinstvenog obrazovno-odgojnog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona,
 • praćenje, analiziranje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog rada u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju,
 • organiziranje i izvođenje stručnog usavršavanja nastavnika, direktora, stručnih saradnika i saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama,
 • organiziranje i praćenje rada oglednih stručno-metodičkih centara i eksperimentalnih škola,
 • rad na razvojnim istraživanjima u oblasti obrazovanja.


Stručno vijeće predlaže direktoru izbor koordinatora iz reda stručnih nadzornika za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

 PREUZIMANJE

VzITK20145
GfITC2014