Uputstvo za izradu godišnjeg programa rada i izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona, ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija

 

U skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona, ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i kantonalnih upravnih organizacija, Vlada Tuzlanskog kantona i ministarstva, samostalne kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije (u daljem tekstu: kantonalni organi) su dužni izraditi i donijeti godišnje programe rada i godišnje izvještaje o radu.

Inovirana metodologija za izradu naprijed navedenih akata omogućava adekvatnije planiranje i praćenje realizacije programa rada Vlade Tuzlanskog kantona i kantonalnih organa, kao i njihovo godišnje izvještavanje, a usklađeno sa principima strateškog planiranja i evaluacije.

 

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv