Posjeta delegacije Vlade TK MAT- u

Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović će sa delegacijom Vlade Tuzlanskog kantona posjetiti Međunarodni aerodrom Tuzla u ponedjeljak, 13. avgusta 2018. godine u 10:30 h.

Delegacija će se, nakon obilaska radilišta i uvida u dinamiku izgradnje putničkog terminala, u 11.30 h u prostorijama MAT-a sastati sa predstavnicima investitora iz Turske, zainteresovanim za mogućnost ulaganja u Aerodrom Tuzla.
U sastavu delegacije Vlade TK će biti ministar trgovine, turizma i saobraćaja Mirsad Gluhić, ministar MUP-a Husein Topčagić, ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskanović, ministar privrede Osman Puškar i direktor Direkcije regionalnih cesta TK Agan Delibajrić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna