Svečanost otvaranja četvrte „Pametne škole“ u Tuzlanskom kantonu - Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Gradačcu

Pozivamo Vas na svečanost povodom otvaranja četvrte „Pametne škole" u Tuzlanskom kantonu, obnovljene, energetski efikasne Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Gradačcu. Svečanost će se održati u srijedu, 6. marta 2019. godine sa početkom u 12.00h u Osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" (Husein-kapetana Gradašćevića 53., 76250 Gradačac).

Energetska obnova škole realizovana je u okviru implementacije 3,2 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih škola" ili skraćeno PAMETNE ŠKOLE. Projekat se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Projekat sufinansira Vlada Tuzlanskog kantona, a implementiraju: Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija, Udruženje Zelena akcija iz Zagreba i Brodskog ekološko društvo - BED iz Slavonskog Broda.

Prema dnevnom redu događaja, izjave za medije su planirane u 12.00h. S tim u vezi, pozivamo Vas da prisustvujete svečanom otvaranju, da medijski propratite događaj i o tome informišete javnost.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna