Poziv za učešće u javnim konsultacijama Strategije razvoja Federacije BIH 2021. – 2027.


Poštovani,

Pozivamo Vas da učestvujete u javnim kosultacijama u procesu izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., koji se vodi po odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za programiranje razvoja, kao glavni koordinator procesa planiranja ekonomsko-socijalnog razvoja Federacije, u saradnji sa predstavnicima vlada Tuzlanskog i Posavskog kantona, organizuje javne konsultacije u Tuzli, u utorak, 03. marta, 2020., sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Bosanskog kulturnog centra (plava sala), ulica Mije Keroševića Guje 3.
Tokom ovog javnog skupa, prezentirati ćemo sadržaj Strategije razvoja Federacije BiH, kao i proces izrade koji je počeo u septembru 2019. Na skup smo pozvali predstavnike institucija Tuzlanskog i Posavskog kantona, kao i pripadajućih opština, zatim predstavnike akademske i poslovne zajednice iz ove regije, predstavnike civilnog društva, mladih i medija, a u svrhu učešća šire javnosti u procesu izrade Strategije razvoja. Učesnici su pozvani da tokom ovog skupa diskutuju sadržaj radne verzije Strategije, kao i da daju prijedloge za njeno poboljšanje.

Radna verzija Strategije razvoja je rezultat rada stručne javnosti, predstavnika institucija i akademske zajednice, koji su tokom 16 radionica (sveukupno oko 400 učesnika) diskutovali socio-ekonomsko stanje u Federaciji i usaglasili ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti, čijom realizacijom će se postići planirani napredak.

Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava ekonomsko-socijalni razvoj Federacije. Proces izrade Strategije razvoja Federacije koordinira Federalni zavod, dok se kroz radna tijela i koordinacione mehanizme osigurava učešće aktera sa svih nivoa Bosne i Hercegovine. Organizacija ovih javnih konsultacija, je kanal učešća široke profesionalne i opšte javnosti u izradi Strategije razvoja Federacije BiH, čija će realizacija rezultirati boljim životom njenih građana.

Prilog:
- Dnevni red – Tuzla- Javne konsultacije Strategije razvoja FBiH

agenda-28022020

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna