Poziv za potpisivanje Memoranduma u oblasti maloljetničkog prijestupništva

Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak u saradnji sa partnerima organizira potpisivanje Memoranduma o saradnji na projektu ''Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva'' koje će se održati u utorak, 5. oktobra 2021. godine u 13:00 sati u prostorijama Ministarstva.

Potpisivanju Memoranduma će prisustvovati:
- ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Esad Džidić,
- direktorica Udruženja građana ''VIVE ŽENE'' Tuzla Jasna Zečević,
- direktorica JU Centar za socijalni rad Lukavac Amira Hodžić,
- v.d. direktor JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Alen Kamerić,
- dekan Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Zamir Mrkonjić.

Potpisivanju će također prisustvovati u ime UG Vive Žene koordinatorica projekta Mima Dahić te predstavnici partnera na projektu Nermina Kravić, Suada Selimović i Lejla Kuralić Čišić.

Projekat se realizira u skladu sa Programom prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu za period '20-'23. godine.

Memorandum o saradnji između potpisnica daje okvir za nastavak dugogodišnje saradnje partnera u oblasti maloljetničkog prestupništva realizacijom projekta ''Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva'' podržanog od strane Švicarske ambasade u BIH.

Pozivamo vas da medijski propratite događaj.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna