Radni sastanak sa direktorima centara za socijalni rad u općinama Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će, s ciljem prezentacije i početka realizacije projekta podrške majkama porodiljama u Tuzlanskom kantonu, premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Mirsad Muhamedbegović upriličiti radni sastanak sa direktorima centara za socijalni rad u općinama Tuzlanskog kantona.

Radni sastanak bit će upriličen u petak (6. maja) u Sali za sjednice Vlade TK, sa početkom u 14 sati.

Kamermani i fotografi će imati priliku sa snimanje tokom prvih 5 minuta sastanka, kojom prilikom će i učesnici sastanka dati izjave za medije.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15