17. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u utorak, 5.7.2022. godine u povodu održavanja 17. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u Sali za PRESS Vlade TK sa početkom u 11 sati.

U prilogu vam dostavljamo i Saziv za sjednicu sa prijedlogom Dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će tokom prvih 10 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Za sve dodatne informacije, te ukoliko imate potrebu da se na konferenciji obrati predstavnik određenog ministarstva molimo vas da kontaktirate Odjeljenje za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona.

Potpisivanje sporazuma o regulaciji korita rijeke Spreče

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo Sejad Delić potpisat će u četvrtak, 30. juna 2022. godine u 12:00 h Sporazum o realizaciji projekta regulacije korita rijeke Spreče u Lukavcu.


Sporazum će biti potpisan u zgradi Vlade Tuzlanskog kantona a nakon potpisivanja predviđene su i izjave učesnika sastanka u sali za press.

Predmet Sporazuma je uređenje korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale u dužini od 600 metara plus 100 metara prelazne dionice, na osnovu revidovane projektne dokumentacije „Korekcija novelacije Glavnog projekta Uređenja korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale – Faza I (dionica 1)", koju je uradilo Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „SPREČA" d.d. Tuzla u martu 2022. godine.

Događaju će prisustvovati i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Emir Begić.

Molimo da medijski propratite događaj i o tome izvijestite javnost.


16. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Obavještavamo vas da će u utorak, 28. juna 2022. godine povodom održavanja 16. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.


Konferencija će biti održana u sali za press Vlade TK sa početkom u 11:00 sati.


U prilogu vam dostavljamo i saziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda.


Kamermani i fotografi će tokom prvih 10 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

15. REDOVNA SJEDNICA VLADE TUZLANSKOG KANTONA

Obavještavamo vas da će u utorak, 21. juna 2022. godine povodom održavanja 15. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona u ovom sazivu biti održana konferencija za medije.

Konferencija će biti održana u sali za press Vlade TK sa početkom u 11:30 sati.

U prilogu vam dostavljamo i saziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda.

Kamermani i fotografi će tokom prvih 10 minuta sjednice imati priliku za snimanje.

Prvi sastanak Radnog tijela i Izvršnog tima za izradu Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022-2027

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak, 20. juna 2022. godine biti održan prvi sastanak Radnog tijela i Izvršnog tima za izradu Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022-2027, na kojem će se utvrditi smjernice kao i akcioni plan za izradu strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona 2022-2027.

Sastanak će biti upriličen u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra sa početkom u 12:00 sati.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Potpisivanje Sporazuma sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica o udruživanju sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata

Obavještavamo vas da će sutra (petak, 17. juni) biti upriličeno potpisivanje Sporazuma sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica o udruživanju sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata na području Tuzlanskog kantona i na području opština Entiteta Republika Srpska.

Sporazum će, u prisustvu premijera TK Irfana Halilagića, u Uredu premijera Tuzlanskog kantona u 15 sati i 30 minuta, potpisati ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Mirsad Muhamedbegović i Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić.

Tokom potpisivanja Sporazuma kamermani i fotografi će imati priliku za snimanje, a izjave za medije potpisnici Sporazuma dat će u Sali za PRESS Vlade TK u 15 sati i 45 minuta.

Pozivamo vas da pratite ovaj događaj i o tome izvijestite javnost.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv