ODGOVORI NA PITANJA

 

Želimo da zajednički poboljšamo rad uprave i ostalih kantonalnih institucija koje su pod ingerencijama kantonalne vlasti, a od značaja su za život i rad svih stanovnika Tuzlanskog kantona. Sa zadovoljstvom primamo sva Vaša pitanja i trudimo se na njih pravodobno odgovoriti.

 

Napomena: Nažalost nismo u mogućnosti odgovoriti na svako Vaša pitanje, ali sva pitanja ćemo pročitati i usmjeriti ih prema organima uprave koji mogu najpotpunije odgovoriti na postavljeno pitanje.

 

 

Želimo da zajednički poboljšamo rad uprave i ostalih kantonalnih institucija koje su pod ingerencijama kantonalne vlasti, a od značaja su za život i rad svih stanovnika Tuzlanskog kantona. Sa zadovoljstvom primamo sva Vaša pitanja i trudimo se na njih pravodobno odgovoriti.

 

Napomena: Nažalost nismo u mogućnosti odgovoriti na svako Vaša pitanje, ali sva pitanja ćemo pročitati i usmjeriti ih prema organima uprave koji mogu najpotpunije odgovoriti na postavljeno pitanje.

 

ARHIVA PITANJA I ODGOVORA

 

Vaše ime : Mirsada
Vaše pitanje: Da li će Vlada TK raspisati Javni poziv za sufinansiranje programa i projekata za Udruženja za 2010 godinu do kraja 2010. godine?

Odgovor: Poštovana,
U Budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu nema predviđenih sredstava koje raspoređuje Vlada Kantona za sufinansiranje programa i projekata organizacija i udruženja TK po javnom pozivu. I u 2009. godini sredstva za sufinansiranje programa i projekata organizacija i udruženja Tuzlanskog kantona po javnom pozivu bila su u nadležnosti ministarstava Kantona.

 


 

Vaše ime : Aldijana
Vaše pitanje: Da li ce Vlada TK donijeti odluku o zaposlenju osoba koje su na birou a imaju VSS? Kada ce biti omoguceno odradivanje pripravnickog ili volonterskog rada?

Odgovor: Poštovana,
Pretpostavljam da u Vasem pitanju mislite na projekte opcinskih institucija u Tuzlanskom kantonu, a koji se odnose na zaposljavanje osoba sa visokom strucnom spremom u cilju odradjivanja pripravnickog staza. S tim u vezi obavjestavamo Vas da su to projekti pojedinih opcina u nasem kantonu, te da Vlada TK nema ingerencije u vezi sa ovim projektima, a Vlada TK nema svoj trenutno aktualni projekat za zaposljavanje osoba sa VSS-om.

 


 

Vaše ime : Munevir
Vaše pitanje: Poštovani, Živim na području Općine Kalesija i imam kuću.Kuća nema regulisano vlastito vodosnabdijevanje pa sam pokrenuo proceduru priključenja na mrežu JP Vodovod i kanalizacija Kalesija ( podnio sam pismeni Zahtjev ).Moja kuća grančei sa kućama koje već imaju priključak na gradski vodovod tako da u tom dijelu nema smetnji za priključenje a i imovinsko pravne odnose za prolaz mreže sam regulisao.Iz Vodovoda mi još ništa nisu odgovorili ali imam nezvanične informacije da namjeravaju odbiti moj Zahtjev navodno zbog nedovoljnog kapaciteta što je apsolutno netačno.Imam svu dokumentaciju za objekat koji je izgrađen u skladu sa propisima općine Kalesija.Molim Vas da mi odgovorite na pitanje da li me JP Vodovod i kanalizacija Kalesija mora priključiti na vodovodnu mrežu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima te kome da se obratim prije nego podnesem tužbu zbog kršenja mojih ljudskih i svih drugih prava. Kojim je uopće propisom regulisana oblast vezana za priključenje na vodovodnu mrežu JP Vodovod i kanaliazcija Kalesija budući da su oni javno preduzeće a akt ne mogu nigdje pronaći!? S poštovanjem,

Odgovor: Poštovani,
Vezano za vaš akt broj: 02/6-25-7896/09 od 15.05.2009. godine kojim od nas tražite da odgovorimo na pitanje postavljeno na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (ID broj: 6120), obavještavamo vas o slijedećem:
Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službene novine Tuzlanskog kantona“ , broj: 11/05) određene su komunalne djelatnosti , načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Tuzlanskog kantona.
Odredbama člana 35. stav 1. navedenog Zakona određeno je da se priključenje na komunalnu infrastrukturu obavlja u skladu sa zakonom i drugim propisima. Stavom 2. navedenog člana propisano je da je vlasnik ili investitor građevinskog objekta obavezan priključiti objekat na komunalnu infrastrukturu za obskrbu pitkom vodom i odvođenje otpadnih voda. Znači da postoji obaveza vlasnika ili investitora građevinskog objekta za priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, dok je sa druge strane javno komunalno preduzeće, uz ispunjenje uslova propisanih aktima općine i komunalnog preduzeća, dužno priključiti objekat na vodovodnu mrežu. Iz navedenog proizilazi da se za rješavanje pitanja priključenja na vodovodnu mrežu trebate obratiti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija ili općinskom komunalnom inspektoru.

 


 

 Vaše ime : Benjamin

Vaše pitanje: Molim Vas da li je Vlada TK donijela zaključak ili preporuku budžetskim korisnicima da započete postupke novog upošljavanja obustavi?

Odgovor: Poštovani, 
Vlada TK je donijela Zaključak za budžetske korisnike koji se finansiraju iz Budžeta TK, kao što su ministarstva, uprave, direkcije, sudove, tužilaštvo, policiju, škole, univerzitet i druge, i to u smislu novih zapošljavanja, a ne popune upražnjenih mjesta na kojima su ljudi radili ali su zbog penzionisanja, odlaska na druge poslove, bolesti, smrti ili drugih razloga ista ostavili upražnjena, i sve to u cilju mjera za smanjenje opće javne potrošnje u uslovima ekonomsko-finansijske krize. S tim da preciziramo i da treba razlikovati kada je riječ o novim upošljavanjima pozicija koje nisu bile popunjene i za koje jednostavno nema kod bužetskih korisnika planiranih sredstava u budžetu za 2009. godinu da bi im uopće mogli po prijemu obračunavati i isplaćivati plaće, za razliku od onih čije su pozicije već bile popunjene i za koje u budžetu za 2009. godinu imaju obezbijeđena sredstva za rad i plaće

 


 

Vaše ime : Amir

Vaše pitanje: Da li će Vlada i ove godine raspisati konkurs za dodjelu studentskih kredita i ako će kada ce to biti?!

Odgovor: Poštovani, 
Budžet Tuzlanskog kantona će biti usvojen krajem marta 2009. godine, nakon čega ćemo imati preciznije informacije o studentskim kreditima.

 


 

Vaše ime: Goran Hrustic
Vaše pitanje: Postovani, molio bih Vas da me uputite gdje se nalaze i kako mogu doci do Sluzbenih Novina TK br.1/08. Unaprijed zahvalan, Goran Hrustic.

Odgovor: Poštovani,
Sve Službene novine TK možete naći na web starnici Vlade TK pod "dokumentima" (lijeva strana na glavnoj stranici).

 


 

Vaše ime : Mirza
Vaše pitanje: Poštovana gospodo, zanima me šta je bilo sa javnim pozivom za subvencioniranje kamata stambenih kredita za mlade TK. Hoće li Vlada napokon riješiti ovaj javni poziv ili ćemo biti prevareni? Hvala!

Odgovor: Poštovani,
Još uvijek nema Odluke Vlade u vezi sa subvencioniranjem kamata za stambene kredite.
Morate sačekati dok se ne usvoji Budžet za ovu godinu (2009.) u kome će se ta sredstva planirati.


 

 

6.3.2009.
Vaše ime : piric esma
Vaše pitanje: Ko je nadlezan za zastitu prava potrosaca na podrucju Tuzle,kome se moze gradjanin obratiti.

Odgovor: Poštovana,
Obratite se Udruženju potrošača TK,(Gordana Bulić, je predsjednica).

6.3.2009.
Vaše ime : muharem mujcinovic
Vaše pitanje: Ko sve može predlagati zakone?

Odgovor: Poštovani,
Zakone predlažu resorna ministarstva odnosno općinske službe za oblasti za koje su nadležna, odnosno svi nivoi vlasti od općine do feredacije I države za oblasti za koje su nadležne.

6.3.2009.
Vaše ime : fadila
Vaše pitanje: Ja sam postavila pitanje prije petnaestak dana i vidim u odgovorima da je odgovoreno ljudima koji su pitanje postavili poslije mene, a na moje pitanje nije odgovoreno.Pitanje, da ne bih sve ponavljala, se odnosilo na to ko je nadređeni za pedagoga škole i sekretara i još neke stvari. Pa bih Vas molila ako biste bili ljubazni da odgovorite na moje pitanje.

Odgovor: Poštovana,
Sekretaru I pedagogu škole nadređen je direktor.

6.3.2009.
Vaše ime : Hamo
Vaše pitanje: Gdje se moze pogledati pravilnik, kriteriji po kojima se boduju kandidati ili način na koji se boduju kandidati za prijem u radni odnos u osnovne skole. Unaprijed hvala.

Odgovor: Poštovani,
Pravilnik možete naći na web stranici Ministarstva obrazovanja www.monks.ba

6.3.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Ima li zlatni student kakve prednosti pri zapošljavanju na mjesto asistenta na fakultetu gdje je i diplomirao ? Da li pravila za prijem uposlenika u osnovne i srednje škole vaze i za fakultet?

Odgovor: Poštovani,
Predlažem Vam da se o ovome raspitate na Univerzitetu u Tuzli ako ste diplomirali u Tuzli ,a što se tiče prijema u radni odnos u osnovne I srednje škole I na Fakultet postupak nije isti ,niti je zakonski osnov za prijem isti.

6.3.2009.
Vaše ime : melisa
Vaše pitanje: Poštovanje! Molim vas gdje mogu dobit informaciju da li je u Tuzli moguće položiti pedagošku grupu predmeta kako bi mogla polagat stručni ispit za rad u srednjem obrazovanju. Hvala

Odgovor: Poštovana,
Obratite se Ministarstvu za obrazovanje,nauku kulturu I sport TK na telefon 281-296 ili pogledajte web stranici www.monksa.ba

6.3.2009.
Vaše ime : Samir
Vaše pitanje: Da li je na snazi Zakon o ogrančeenoj upotrebi duhanskih prerađevina? ako jeste, da li ima prekršioca tog zakona? ako ima kakve su kazne za te prekršioce?

Odgovor: Poštovani,
Po Zakonu koji je sada na snazi nema nikakvih sankcija za prekršioce.

6.3.2009.
Vaše ime : saša
Vaše pitanje: Molim Vas da mi pomognete, kome da se obratim i na koju adresu za zaštitu Prava iz Radnog odnosa proisteklog iz Ugovora o radu. Unaprijed zahvalan

Odgovor: Poštovani,
Obratite se Inspekciji za radne odnose u Kantonalnoj upravi za inspekcije.

26.2.2009.
Vaše ime : Maida
Vaše pitanje: Mozete li me podpomoci kako da pronadjem pravilnik o zastiti od pozara uskladjen sa Zakonom o zastiti od pozara TK-a ? Hvala unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Predlažem Vam da se obratite Kantonalnoj upravi civilne zaštite možda vam oni mogu pomoći (telefon je 228-570 i 228-565).

26.2.2009.
Vaše ime : Suljo Modrić
Vaše pitanje: Pedagog sam u osnovnoj školi " Grivice " Banovići. Koliko uzastopnih mandata u školskom odboru može biti član školskog odbora iz reda nastavnika. Naime u našoj školi je jedan nastavnik već je treći uzastopni mandat član školskog odbora.

Odgovor: Poštovani,
Nema ograničenja za trajanje mandata članova Školskog odbora.

26.2.2009.
Vaše ime : rado
Vaše pitanje: pitao bi premijera na koji bi nacin mogao dobiti srestva za obnovu porusene vodenice i ribnjaka i dovrsetka zapocetog objekta na tuzlanskom kantonu kao povratnik vec sam ulozio u navedeni objekat oko 80000km bez ikaki donacia i pomoci sto bi opsirnije mogao prikazati razvojni plan svega toga na nekom omogucenom sastanku sa bankarima ili prestavnikom vlade da detaljno iskazem svoj projekat.

Odgovor: Poštovani,
Predlažem vam da se obratite u Ministarstvo obnove,razvoja I povratka telefonom ili lično. Telefon je 035/288-953.

26.2.2009.
Vaše ime : Tahir
Vaše pitanje: Da li postoji inspekcija za saobraćaj i sigurnost na području TK koja treba ili bi trebala da kontroliše učesnike koji neposredno ugrožavaju sigurnost saobračaja kao što je bacanje snijega na kolovoz (slučaj motela Royal), kidanje saobračajnih znakova, sve manje broj obilježenih pješačkih prelaza i dr.

Odgovor: Poštovani,
Postoji saobraćajna inspekcija u oviru Kantonalne uprave za inspekcije.

26.2.2009.
Vaše ime : mehmed
Vaše pitanje: Na koji vremenski period se imenuje komisija za raspodjelu sredstava za udruzenja gradjana i ko formira komisiju.

Odgovor: Poštovani,
Komisiju imenuje Vlada TK a mandat joj traje dok traje procedura za dodjelu sredstava.

26.2.2009.
Vaše ime : adis
Vaše pitanje: Neka ste vi objavili pismo ministra.Ja vas po treći put pitam da li se broji da je predsjednik školskog odbora ,ako je bio 2003-2005 predsjednik UO ,2005-2009 ŠO obnasao funkciju dva mandata. Drugo pitanje je,koliko ima žena predsjednica školskih odbora u školama TK. Treće je da li je presudno u izboru predsjednika stručna sprema i referense ili politička pripadnost. MOLIM ODGOVOR!!!!!!

Odgovor: Poštovani,
Nema ograničenja trajanja mandata za članove Školskog odbora. Vaše drugo pitanje traži malo više istraživanja a politička pripadnost ne bi trebala biti presudna za izbor predsjednika jer to u javnom konkursu za izbor članova Školskog odbora ne stoji.

26.2.2009.
Vaše ime : Suad Đulović
Vaše pitanje: dali dajete stipendiju školarcima struke tehničar drumskog saobraćaja koji pohađaju redovnu nastavu u saobraćajnoj školi u tuzli

Odgovor: Poštovani,
Ako ste pripadnik boračke populacije I dobar đak možete se prijaviti na konkurs za dodjelu stipendija koji raspisuje Ministrstvo za boračka pitanja TK.Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture I sporta takođe raspisuje konkurs za kredite za socijalnu kategoriju đaka I studenata I za nadarene đake I studente.
Pratite web stranicu Vlade I Ministrstva obrazovanja (www.monks.ba ) I biti ćete obaviješteni.

26.2.2009.
Vaše ime : Damir
Vaše pitanje: Da li je bio konkurs za dodjelu stipendija za postdiplomce u protekla 2 mjeseca,dakle u 2009.oj,a ako nije da li ce biti.Unaprijed hvala

Odgovor: Poštovani,
U 2009. godini konkurs za dodjelu stipendija će biti nakon usvajanja Budžeta za 2009. godinu(u martu).

26.2.2009.
Vaše ime : maida
Vaše pitanje: Postovani, mene zanima kada ce ministrica Hadzic-Suljkic dati odobronje da se pripravnicima obracuna plata. Vecina nas putuje na druge opstine da radi. Mi nismo, a to je vjerujem dobro poznato, primljeni na volonterskoj osnovi. Situacija u kojoj se nalaze pripravnici prosvjetari je sramotna, i vjerujte, u skorije vrijeme mogu se ocekivati drasticni potezi. Neka ministrica sjedi sa Nazifom Gljivom, a neka ovamo ljudi gladuju. Sram je bilo.

Odgovor: Poštovana,
Prema informacijama iz Ministarstva obrazovanja ukoliko ste primljeni kao pripravnik redovno se vrši obračun plata za svaki mjesec.Za dodatne informacije obratite se na telefon 281-296 u Ministarstvo obrazovanja.

26.2.2009.
Vaše ime : amra
Vaše pitanje: Kolike su sanse da dobijem stipendiju?Otac mi je bio pripadnik Armije BiH,sad je u stalnom radnom odnosu,plata je minimalna,majka nigdje ne radi.Ja sam redovan student sa prosjekom 8.Molim vas odgovorite!!!

Odgovor: Poštovana,
Ministarsvo obrazovanja, nauke, kulture I sporta dodijeljuje kredite za nadarene studnte i studente iz socijalne kategorije, a Ministarsvo za boračka pitanja dodijeljuje stipendije za pripadnike boračke populacije.
Ovi konkursi će biti objavljeni nakon usvajanja Bužeta za 2009. godinu.(u martu).

26.2.2009.
Vaše ime : Ahmed
Vaše pitanje: Molim vas da mi odgovorite na pitanje kako i kome se dostavlja projekat neke manifestacije koju želite da podrži vlada Tk kao manifestaciju od značaja.Odnosno da li vlada raspisuje javni poziv za takve manifestacije ili se cprojekti dostavljaju na sekretarijat vlade.

Odgovor: Poštovani,
Vi se možete javiti na Javni poziv za organizacije i udruženja kojim se sufinansiraju određeni projekti a Javni poziv će se objaviti tek nakon usvajanja Budžeta za ovu godinu.

26.2.2009.
Vaše ime : darko
Vaše pitanje: prije vise od dvije sedmice sam poslao pitanje na koje nisam dobio odgovor,pa bih Vam to isto pitanje postavio i danas. Sto se uzima kao potvrda da sam vozio C1 godinu dana da bi mogao poloziti C?

Odgovor: Poštovani,
Potrebna Vam je potvrda od poslodavca da ste godinu dana vozili C1 kategoriju vozila da bi mogli polagati za C kategoriju.

26.2.2009.
Vaše ime : Ademir Taletović
Vaše pitanje: Postovana gospodo, obracam vam se sa molbom da li mogu znati kada ce biti raspisan konkurs za upis na policijsku akademiju u ovoj godini i koji su dokumenti potrebni? Ako mozete sto preciznije odgovoriti. Unaprijed HVALA.

Odgovor: Poštovani,
Sve dok se ne usvoji Budžet za 2009. godinu ( u martu ) ne može se planirati prijem u MUP.Tek nakon usvajanja Budžeta MUP će analizirati stanje zaposlenih odnosno broj onih koji će otići u penziju tako da će na osnovu tog broja kao i raspoloživih sredstva u Budžetu planirati prijem policajaca sa srednjom stručnom spremom. Realno, prijem se može očekivati tek krajem ove godine.

26.2.2009.
Vaše ime : Nermin Hamzić
Vaše pitanje: Pitanje za ministarstvo sapobrćaja. Dali vozač u preduzeću koji upravlja dostavnim vozilom nosivosti 4 tone i kreće se unutar BiH mora imati položen državni ispit za vozača? Ako mora koja je onda svrha polaganja C kategorije za vozače, ako nemože upravljati vozilom za koju je položio vozački ispit? Unaprijed hvala

Odgovor: Poštovani,
Da bi ste obavljali posao javnog prevoza morate imate iskaznicu vozača a Vaše vozilo licencu a to sve znači da morate imati položen državni ispit za vozača.

24.2.2009.
Vaše ime : Edis
Vaše pitanje: zaštoignorišete pitanja koja vam se ne sviđaju.Pišem 3 put, završio sam visoku zdravstvenu školu u tuzli u trajanju 4 godine kako i gdje da provjerim šta mi treba da bih radio kao inspektor tržni ili inspektor rada u zdravstvu .Unaprijed hvala Edis babajić

Odgovor: Poštovani,
Da bi ste radili kao inspektor potreban vam je VII stepen stručne spreme, odnosno završen fakultet . Inače, što se tiče zapošljavanja morate pratiti konkurse kojima se traži Vaša stručna sprema .

9.2.2009.
Vaše ime : Sabahudin
Vaše pitanje: Kojim propisom - Zakonom je utvrđeno pravo na minuli rad i na koji način i po kojem koeficijentu se računa minuli rad? Takođe, da li u firmi gdje sam zaposlen moraju računati minuli rad na ukupne godine radnog staža do sada ili samo na godine provedene u firmi dje sam trenutno zaposlen? Hvala

Odgovor: Poštovani,
Zakonom o radu je regulisan minuli rad staž odnosno njegovo obračunavanje ,a minuli rad se obračunava za ukupni radni staž

9.2.2009.
Vaše ime : Svjetlana
Vaše pitanje: Postovani, dobila sam informaciju da zakon o zabrani upravljanja motornim vozililma nakon 23h za osobe mladje od 23 godine prestaje vazit pa me zanima d ali je to tacno i ako jeste kada se otprilike ocekuje da ce stupiti na snagu? I jos nesto vezano za taj zakon zar se taj zakon ne odnosi samo na osobe koje su polozile od dana kada je zakons tupio na snagu? hvala vam unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Mislim da niste dobili dobru informaciju.Predlažem Vam da pročitate
član 186. Zakona o osnovama bezbjednosti soabraćaja na putevima u BIH

9.2.2009.
Vaše ime : Hazim
Vaše pitanje: Prilikom kompletiranja dokumentacije za porezne kartice uocio sam nesto sto nemogu da shvatim. Vadeci rodni list u Tuzli, nisam platio nista, jer je Opstinskom odlukom o taksama to oslobodjeno dok u Gradaccu, gdje sam vadio drugi rodni list za dijete koje je dole rodjeno, za istu namjenu platio sam 5 KM. Pitanje: Kako i na koji nacin je regulisano placanje Opstinskih taksi za kompletiranje dokumentacije za porezne kartice u Tuzlanskom kantonu, jer kako sam naveo u Tuzli se neplaca dok u Gradaccu placa?

Odgovor: Poštovani,
Plaćanje taksi regulisano je Odlukom o administrativnim taksama koju donosi općinsko vijeće.U njihovoj nadležnosti su i izmjene i dopune postojeće odluke.

9.2.2009.
Vaše ime : ilija-lovric
Vaše pitanje: postovanje molijo bih jedno kratko pitanje posto smo mi hrvati drugog reda i u federaciji ,bih dali imam pravo na uvoz automobila bez carine iporeza posto sam ja svog golfa dizela 1992 ostavijo na koristenje i upotrebu PSgradacac i u kojem je izgleda pojevo vuk medvjeda .ali nece biti tako ja zivim u ch trazicu svoja ustavna prava putem . medj. suda ipak je to moja privatna imovina molim samo vas kratak odgovoor na postavljeno pitanje pozdrav lovric ,ch

Odgovor: Poštovani,
Povlastice za uvoz vozila mogu se koristiti samo u slučaju postojanja invalidnosti a što se ostalog dijela vašeg pitanja tiče tu se morate obratiti nadležnim institucijama u Gradačcu.

9.2.2009.
Vaše ime : elvedin osmanovic
Vaše pitanje: molim vas da mi kazete ukoliko vam je poznato kada ce biti ove godine raspisan konkurs za dodijelu stipendija i novcanih pomoci za postidplomski studij i za odbranu magistarskog rada. unaprijed hvala!

Odgovor: Poštovani,
Konkurs će najvjerojatnije biti objavljen nakon usvajanja Budžeta TK za narednu godinu a to je otprilike početkom aprila mjeseca.

9.2.2009.
Vaše ime : mevlida
Vaše pitanje: kome da se obratim za besplatnu pravnu pomć. U radnom odnosu sam 24 godine i sada sam kao jedinka proglašena tehnološkim viškom, napominjem da na moje radno mjesto dolazi osoba istog stručnog obrazovanja.kakva su moja prava.

Odgovor: Poštovana,
Obratite se kancelariji "Vaša prava" u Tuzli Fra Grge Martića 8 (035) 277-170;277-185.

9.2.2009.
Vaše ime : mevlida
Vaše pitanje: kome da se obratim za besplatnu pravnu pomć. U radnom odnosu sam 24 godine i sada sam kao jedinka proglašena tehnološkim viškom, napominjem da na moje radno mjesto dolazi osoba istog stručnog obrazovanja.kakva su moja prava.

Odgovor: Poštovana,
Obratite se kancelariji "Vaša prava" u Tuzli Fra Grge Martića 8 (035) 277-170;277-185.

9.2.2009.
Vaše ime : Elvir
Vaše pitanje: Postovani, Htio bi otpoceti sopstveni posao da radim. To bi bilo: servisiranje, proizvodnja, prodaja racunara i dijelova i internet usluge. Pa bi Vas zamolio da mi odgovorite sta mi sve treba da bi radnju prijavio, ustvari kako najlakse da to uradim. Naravno, koju djelatnost da prijavim i koliko bi me to kostalo. Molim Vas da mi to odgovorite. Pozdrav od mene. ELVIR

Odgovor: Poštovani,
Trebate se obratiti Službi za razvoj i poduzetništvo općine Tuzla koji će vam dati potrebne informacije.

29.1.2009.
Vaše ime : elvir
Vaše pitanje: Poštovani, imam jedan problem, firma mi je doo za proizvodnju, promet i usluge. Imam 7 kamiona, koji prevoze robu, imaju svi c licence. Sada mi treba licenca za firmu, i imam pitanje sta sve treba od dokumenata da se priloži, da se dobije ta licenca za moju djelatnost. Hvala unaprijed.

Odgovor: Poštovani,
Trebate se obratiti Ministarstvu trgovine,turizma i soabraćaja TK na telefone (270-013;270-014 ) i tražiti informacije

29.1.2009.
Vaše ime : Mustafa
Vaše pitanje: Poštovani ! Radim kao nastavnik biologije i hemije u osnovnoj školi, profesor sam sociologije i magistar historijskih nauka. Koji mi koeficijent za obračun plaće pripada 1,95 ili 2.32.

Odgovor: Poštovani,
Prema informacijama iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vama pripada koeficijent 1,95 zato što relizirate nastavu bilogije i hemije kao nastavnik u osnovnoj školi.

28.1.2009.
Vaše ime : nehrudin
Vaše pitanje: Poštovani Ako imam 7mjeseci pripravničkog staža od kojih sam 6 odradio 2007/08 i 1 mjesec 2008/09 školske godine, koliko vremena može najviše proći a da ne izgubim ove mjesece koje sam već odradio ili dali ih uopšte gubim?Hvala!!!

Odgovor: Poštovani,
Vi ne možete izgubiti mjesece koje ste odradili kao pripravnik a kada ponovo počnete raditi vi ćete nakon 2 odnosno 5 mjeseci moći polagati stručni ispit.
Prema zakonu o osnovnom obrazovanju TK Član.77 Lice, angažovano u školi na poslove nastavnika, stručnog saradnika i saradnika obavezno je u roku od jedne godine od dana angažovanja položiti stručni ispit.
Stručno osposobljavanje za samostalan odgojno-obrazovni rad lica iz stava 1. ovog člana traje 9 mjeseci, a stručni ispit dužan je položiti u roku od 3.mjeseca od dana sticanja uslova za polaganje stručnog ispita.
Ako ste odradili sedam mjeseci Vama nedostaje još dva mjeseca da bi ste stekli uslov za plaganje stručnog ispita i u roku od naredna 3 mjeseca trebate položiti stručni ispit , tako da Vi možete ponovo biti primljeni kao pripravnik, jer ste pripravnik sve dok ne položite stručni ispit.

28.1.2009.
Vaše ime : Mirza
Vaše pitanje: Postovani, Molim Vas da mi pojasnite kakve su to vizne olaksice , sada za mene u kantonalnoj privrednoj komori, kao vlasniku firme

Odgovor: Poštovani,
Predlažem Vam da posjetite web stranicu Kantonalne privredne komore i svemu što vas interesuje pročitate.
http://www.kpktz.ba/

28.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Poštovani, molim Vas da mi odgovorite koju dokumentaciju trebam prikupiti za novo dobijanje dozvola za međ.prijevoz tereta ( osim zahtjeva za navedeno, jer njega imam ). Unaprijed zahvalna

Odgovor: Poštovana,
Morate se obratiti Ministarstvu trgovine turizma i saobraćaja TK koji će vam dati sva potrebna obavještenja. (Fra Grge Martića 8 Tuzla, tel 035/270-013).

27.1.2009.
Vaše ime : jusuf
Vaše pitanje: Cuo sam da je objavljen konkurs za dodjelu sredstava povratnicima u rs od strane kantonalne ili federalne vlade,da li postoji i na kojoj stranici se moze pronaci?

Odgovor: Poštovani,
Federalno ministarstvo za raseljena lica raspisalo je 30.12.2008. godine u dnevnom listu "Avaz" Javni poziv za pomoć povratnicima u Bileću, Gacko, Trebinje Istočni Mostar, Berkoviće Ljubinje i Nevesinje.(Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja).Takođe se možete informisati u općinskim službama za raseljena lica jer je Federalno ministarstvo za raseljena lica putem njihovih službi organizovalo dodjelu pomoći za interno raseljena lica.

27.1.2009.
Vaše ime : jelena Misic
Vaše pitanje: Najljubaznije vas molim da mi odgovorite na pitanje, sta treba da se uradi i koji su uslovi da bi se osnovalo neprofitno udruzenje gradjana opstine Tuzla? Unaprijed hvala

Odgovor: Poštovana,
Predaležm vam da pročitate Zakon o udruženjima i fondacijama BiH

27.1.2009.
Vaše ime : Razim
Vaše pitanje: Molio bih Vas da ne ignorisete na postavljena pitanja, i da odgovorite na postavljena pitanje, ili ako niste u mogucnosti odgovoriti da kazete da nije u vasoj nadleznosti. Dva puta sam postavljao pitanje u vezi rezultata realizacije Konkursa za subvencioniranje kamata za mlade, i nijednom mi niste odgovorili. Hvala

Odgovor: Poštovani,
Odluka o raspodjeli sredstava za subvencioniranje kamata za mlade nažalost još uvijek nije stavljena na dnevni red Vlade ali čim bude usvojena biti će objavljena na web stranici Vlade TK

27.1.2009.
Vaše ime : halilovic mehmed
Vaše pitanje: Dali vlada TK moze uticati na općine u vezi takse za izdavanje rodnih listova za osobe rodjene u Banovicima a nastanjene u inozemstvu?Naknada je 20 KM.

Odgovor: Poštovani,
Odlukom o administrativnim taksama koju je donijelo općinsko vijeće Banovići regulisana je visina te takse .U njihovoj nadležnosti su i izmjene i dopune postojeće odluke.

27.1.2009.
Vaše ime : amar
Vaše pitanje: da li postoje podaci i ako postoje da mi odgovorite:koliki je broj ili procenat učenika osnovnih škola u TK i posebno za pojedine općine u TK koji imaju oštećenja ili poteškoće sa vidom , sluhom i stopalima.Da li postoje isti podaci iz perioda prije 1992.god.

Odgovor: Poštovani,
Predlažem Vam da se obratite Savezu slijepih građana TK (StupineB-8 lamela 5 /III tel 035/253-330) kao i Udruženju osoba oštećenog sluha koji možda imaju podatke koje tražite. Centri za socijalni rad u općinama takođe bi trebalo da imaju evidencije jer tim osobama isplaćuju određenu vrstu pomoći.

26.1.2009.
Vaše ime : samir
Vaše pitanje: poštovani, Zaposlenik sam u osnovnoj školi i imam jedno pitanje. Naime, poznato mi je da direktori i pedagozi škola imaju u opisu svojih poslova i posjete časovima nastavnika, ali me zanima da li su oni dužni tu svoju posjetu najaviti nastavniku i koliko vremenski ranije. pitanje se ne odnosi na ogledno-ugledne časove koji se dodjeljuju početkom školske godine prema Godišnjem programu rada škole jer su o njima nastavnici na vrijeme upoznati. unaprijed zahvaljiujem

Odgovor: Poštovani,
Na ogledno -ugledne časove direktori bi trebali da se najavljuju a na ostale časove direktor ima pravo da dođe i bez najave.

26.1.2009.
Vaše ime : nehrudin
Vaše pitanje: Sta sve ulazi u 40casovnu radnu sedmicu za nastavnike tjelesnog odgoja, dali samo ulaze redovni casovi ili isekcije i dezurstvo, tj kolika je norma za nastavnike tjelesnog odgoja. pr. ako ima 22casa sedmicno i 2casa sekcija sedmicno i dezurstvo dali prekoracuje 40casovnu radnu sedmicu i koliko prekoracuje

Odgovor: Poštovani,
40 časovna norma za sve nastavnike ,stručne saradnike regulisana je Pedagoškim standardima za osnovni odgoj koji su objavljeni u "Službenim novinama" TK broj 7/05 i 9/05.

26.1.2009.
Vaše ime : nerminka
Vaše pitanje: Poštovani! Molila bih Vas da se raspitate u Min.obrazovanja TK ko je u školama, konkretnije u osnovnim školama gdje od uposlenika sem nastavnog osoblja, pedagoga i direktora, radi još samo sekretar škole i fin. radnik koji radi u dvije škole, ko se zadužuje radnim zadacima vezanim za javne nabavke, s obzirom na činjenicu da je na sekretaru škole ogroman posao, a javne nabavke nisu predviđene u opisu radnih zadataka za pojedina radna mjesta. Unaprijed hvala na odgovoru!

Odgovor: Poštovana,
Odluke i obavijesti vezane za Javne nabavke trebao bi uraditi sekretar škole a ostale poslove mlađi referent za adminstrativno finansijske poslove.

26.1.2009.
Vaše ime : Faruk
Vaše pitanje: Hoće li vlada TK-a davati u 2009.godini stipendije studentima postdiplomskog studija? ukoliko bi davali stipendiju koji je osnov ili način za dobijanje stipendije. Unapred zahvalan.

Odgovor: Poštovani,
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova postdiplomsog studija biće najvjerojatnije raspisan nakon usvajanja Budžeta TK .Prošle godine je to bilo u maju.

26.1.2009.
Vaše ime : Ahmo
Vaše pitanje: Pozdrav,kad će biti objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova u oblasti sporta za 2009.godinu

Odgovor: Poštovani,
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinasiranje troškova u oblasti sporta biće najvjerojatnije raspisan nakon usvajanja Budžeta TK .

22.1.2009.
Vaše ime : nerminka
Vaše pitanje: Molila bih da mi se odgovori na pitanje koji su uslovi da se neko postavi za člana Komisije za dobijanje licenci za vozače instruktore i sl. ili neku sličnu Komisiju i kolike su novčane naknade za članove ispitivače? Hvala

Odgovor: Poštovana,
na web stranici ministarstva obrazovanja,nauke ,kulture i sporta www.monks.ba objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje licence predavača teorijske nastave , licence ispitivača iz teorijskog djela ispita i licence ispitivača iz upravljanja motornim vozlima.

22.1.2009.
Vaše ime : dzana
Vaše pitanje: Jako me zanima dali je moguce vanredno polaganje medicinske skolu u tk? 1997 sam zavrsila prvi razred med.skole u gracanici,a potom sam napustila skolovanje. Molim vas da mi odgovorite dali postoji ikakva mogucnost. Unaprijed hvala!

Odgovor: Poštovana,
moguće je vanredno polaganje medicinske škole.Za informacije javite se na telefone 035/702-135; 706-434

20.1.2009.
Vaše ime : adi
Vaše pitanje: Poštovani, Možete li objaviti spisak ljudi .predstavnika osnivača koji su izabrani u školske odbore na zadnjem konkursu.(novi predsjednici školskih odbora u ovoj godini,umjesto onih kojima ističe mandat) I zasto isti konkurs nije objavljen i na Web sajtu Ministarstva za obrazovanje. Moja sugestija:na web portalu pomenutog ministarstva se vode vrlo šture skoro nikakve informacije,a sto nije u skladu sa slobodnim pristupom informacijama,a podotovo TRANSPARENTNOSTI RADA ISTOG. Pozdrav

Odgovor: Poštovani,
Danas će biti objavljen na web stranici ministarstva obrazovanja www.monks.ba spisak izabranih članova školskih odbora.

20.1.2009.
Vaše ime : Čikarić Amir
Vaše pitanje: Postovanje! posjedujem 70 drustava pcela,nisam nikada primao nikakvu pomoc,pa me zanima dal je to moguce,zivim u Raincima,Kalesija,

Odgovor: Poštovani,
Trebate se obratiti gospodinu Ohranu Imamoviću stručnom saradniku za poljoprivredu u općini Kalesija koji će Vam dati sve relevantne informacije u vezi podsticaja za pčelarstvo.

20.1.2009.
Vaše ime : Alisa
Vaše pitanje: Dobila sam poziv od trgovačkog centra "Robot" ( prije samog otvaranja)u Gračanici da dođem na razgovor za posao. Javila sam se na poziv i dobila sam posao. Učesvovala sam u čišćenju i pripremi objekta za otvaranje,a nakon toga sam uposlena kao trgovac. Nedugo poslije zatečena sam neprijavljena na radu ( ali ne mojom greškom jer je poslodavac obećao da će me osigurati) i dobila sam sankciju da se ne mogu prijaviti na biro 6 mjeseci u slučaju otkaza. Nakon ovoga, poslodavac me prijavio ali sam poslije dva mjeseca dobila otkaz zbog smanjenja obima posla. Sada se ne mogu ponovo prijaviti na biro, a nemam ni posao.Interesuje me zašto uvijek zakoni rade na štetu radnika i postoji li neko kome se mogu obratiti za pomoć?

Odgovor: Poštovana,
Predlažem vam da se obratite Kantonalnoj upravi za inspekcije(inspekciji za rad i radne odnose) sa zahtjevom ili telefonom (035/282-128; 282-697;282-951).

20.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Poštovani, da li pripravnički staž u školama još uvijek iznosi minimalno sedam časova sedmično?I da li je moguće polagati stručni ispit i sa mnaje ostvarenim fondom časova?

Odgovor: Poštovani,
Da bi polagali stručni ispit morate imati najmanje jednu trećinu norme predmeta koji predajete.

20.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: POSTOVANI, JE LI ZAKON PROPISAO GDJE SE SVE MORAJU OBJAVITI KONKURSI ZA UPRAZNJENA MJESTA U OSNOVNIM SKOLAMA? HVALA!

Odgovor: Poštovani,
Konkursi se moraju objaviti u jednom dnevnom listu .

20.1.2009.
Vaše ime : Alma
Vaše pitanje: Molim Vas da dobijem neki kontakt od G-đe Spomenke Micic. E- mail adresu ili kontakt telefon.. Hvala

Odgovor: Poštovana,
Gospođu Spomenku Mičić možete kontaktirati na telefon 035/280-711 lokal 19.

20.1.2009.
Vaše ime : dzevida
Vaše pitanje: da li je izasao pravilnik o obavljanju pripravnickog staza za socijalne radnike, defektologe, kada sam razgovarala sa pomocnikom ministra za rad i socijalnu politiku, reako je da ce biti gotovo krajem 2008g, stalno provijeravam sluzbene novine ali bih voljela znati,jer mi je veoma vazno, prvenstveno zbog toga sto bih znala gdje pored centra za socijalni rad, mogu jos obavljati , kome god sam se obratila svi su mi trazili taj pravilnik unaprijed zahvalna

Odgovor: Poštovana,
Nažalost, Pravilnik još nije gotov. Čim se usvoji biti će najvjerovatnije objavljen na web stranici ministarstva obrazovanja ili rada i socijalne politike.

20.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: U KOJEM SLUZBENOM LISTU JE OBJAVLJEN VAZECI ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU? HVALA

Odgovor: Poštovani,
Zakon o osnovnom obrazovanju možete pročitati na web stranici vlade pod dokumenti-zakoni.

19.1.2009.
Vaše ime : Edin Osmanović
Vaše pitanje: Poštovani, radim na radnom mjestu "Pomoćni radnik" iako imam završenu Građevinsku tehničku školu, i Elektrotehničku školu. To sve i ne bi bio problem da imam odnos Poslodavca (u ovom slučaju jednog čovjeka - direktora) prema meni barem donekle ljudski. U obavezi mi je da radim kao ložač u prilično nezdravim uslovima bez ikakve zaštitne opreme osim one koju kupujem sam (dobio sam jednu masku od direktora koja traje mjesec dana za više godina rada). Nakon dobitka male bebe prije mjesec dana molio sam za par slobodnih dana u skladu sa zakonom i pravilnikom o radu - ni to nisam dobio. Nametnuto mi je nemoguće mnogo posla i 7-8 šefova od kojih neki nemaju ni srednju školu i svi istovremeno traže usluge-jednog uslužuješ sedmorici ne valjaš. Kad sam bolestan - prijeti otkazom. Kome mogu da se obratim? da li me možete uputiti inspektoru rada TK i omogućiti razgovor sa njim i pomoći da oni podužmu neku akciju iz svoje nadležnosti? Inače radim u Jednom d.o.o. gdje raspolažem sa 4% dionica znači 1/20 firme što bi trebalo značiti da mi od 20 uposlenih barem pripada jedno radno mjesto u skladu sa procentom suvlasništva u firmi. Unaprijed Hvala Edin

Odgovor: Poštovani,
Obratite se Kantonalnoj upravi za inspekcije sa zahtjevom ili nazovite na telefone (282-128, 282-697, 282-951) pa se dogovorite sa kantonalnim inspektorom za rad o načinu na koji da riješite Vaš problem.

19.1.2009.
Vaše ime : Damir
Vaše pitanje: Interesuje me kada ce biti isplacena sredstva za poticaj u poljopriverdi, konkretno za tov junadi, za 2008.godinu. Imao sam 8 junadi i jos me interesuje da li sredstva isplacuje Vlada TK ili Vlada Federacije BiH.

Odgovor: Poštovani,
Predlažem vam da se obratite Gospođi Mirsadi Glavinić u ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK na telefon 035/270-495 i 270-507.

19.1.2009.
Vaše ime : Mesa
Vaše pitanje: Radi u osnovnoj skoli na poslovima nastavnika vjeronauke. Zavrsio sam Islamsku pedagosku akademiju u Zenici i PMF u Tuzli i stekao zvanje profesora geografije. Imam li pravo na koeficijent profesora
2,32?

Odgovor: Poštovani,
Pošto posjedujete VII stepen stručne spreme Vi imate pravo na koeficijent profesora.

19.1.2009.
Vaše ime : Hafizović Nermin
Vaše pitanje: Poštovani gospodine, molim Vas da mi odgovorite da li ja kao nezaposleni ratni vojni invalid imam pravo na zdravstveno osiguranje koje mi je prijeko potrebno zbog nastavka liječenja i hospitalizacije,a koja je u vezi s tim invaliditetom,i koju ljekari preporučuju? Do sada sam sve preglede i lijekove plaćao punom cijenom zbog toga što sam imao prijavljenu taksi djelatnost koju sam morao odjaviti zbog pogoršanja mog zdravstvenog stanja. Najveći problem zbog kojeg nisam zdravstveno osiguran je dug zdravstvu koji nisam mogao izmiriti s obzirom na zdravstveno stanje i umanjenu radnu sposobnost, ali i zbog toga što izdržavam svoju četveročlanu porodicu-nezaposlenu suprugu i dvije kćeri studentice. Zbog gore navedenog sam jedva prehranjivao porodicu i školovao djecu te nisam bio u stanju da uporedo izmirujem i obaveze prema zdravstvu. Obraćao sam se za pomoć institucijama za koje sam mislio da mi mogu pomoći,ali sam uglavnom nailazio na nerazumijevanje mog problema,i sve se svelo na to da dug prema zdravstvu moram platiti da bi imao zdravstveno osiguranje. Taj dug je u iznosu od oko 5.500 KM, a ja kao nezaposlen momentalno živim od 37KM ratne vojne invalidnine, i ne pronalazim nikakav način da taj dug izmirim. Zbog toga Vas molim da mi odgovorite da li ja kao ratni vojni invalid imam pravo na zdravstveno osiguranje s obzirom da je prošle godine izašao nekakav zakon u kojem piše da svi ratni vojni invalidi moraju biti osigurani,ili da mi pomognete u pronalasku rješenja ovog mog problema jer mi je hitno potrebno liječenje. Unaprijed zahvalan, Nermin Hafizović

Odgovor: Poštovani,
Predlažem vam da se obratite Ministarstvu za boračka pitanja TK koji će Vas uputiti na koji način da riješite svoj problem.(tel 282-079; 282-639)

19.1.2009.
Vaše ime :
Vaše pitanje: Molim Vas da mi odgovorite da li je objavljeni rezultati subvencioniranja kamate na kredite za mlade

Odgovor: Poštovani,
Još uvijek nisu objavljeni rezultati subvencioniranja kamata na kredite za mlade.

19.1.2009.
Vaše ime : Minela Moranjkić
Vaše pitanje: Poštovani, gdje mogu da dobijem kompletnu informaciju o apliciranju za kredit sa ESCROW računa NLB Tuzlanske banke? Koje uslove poslodavac mora ispunjavati?I do kada traje Javni poziv? Hvala unaprijed, S poštovanjem, Minela Moranjkić

Odgovor: Poštovana,
na Javni poziv za kreditna sredstva mogu aplicirati
privredna društva u državnom i privatnom vlasništvu državljana BiH čije je sjedište na području Tuzlanskog kantona i imaju najmanje 10 zaposlenih na neodređeno vrijeme odobriće se iznos do 500.000,00 sa rokom otplate do 5 godina, grace periodom do godinu dana i kamatnom stopom od 1,65 % godišnje i troškovima obrade u visini od 1% od iznosa kredita.
Takođe, banka će odobravati kredite i fizičkim licima koji obavljaju samostalnu djelatnost na području Tuzlanskog kantona i imaju najmanje 3 zaposlena na neodređeno vrijeme do iznosa od 60.000,00 KM .
Potrebno je priložiti potvrdu o plaćenim porezima i doprinosima,dokaz o broju zaposlenih,investicioni program,dokumentaciju u skladu sa važećim propisima i procedurama banke i dokumentaciju za upis založnog prava.
Javni poziv za prijave za dodjelu kredita ostaje otvoren do plasiranja raspoloživih sredstava.

15.1.2009.
Vaše ime : Emir Ahmic
Vaše pitanje: Student sam druge godine AUBIH (Americkog Univerziteta u BiH) i nekoliko dana prije ispita promijenili su kriterij bodovanja i ocjenjivanja. Sada za ocjenu 10 je potrebno preko 95% dok je za ocijenu 9 potrebno cak vishe od 89 %.kriterij su promjenili pozivajuci se na ime vashe ustanove.Molim Vas,da li je to tacno i da li je moguce da se kriterij toliko povecava prije samih ispita?
Unaprijed zahvalan na vasem odgovoru Emir Ahmic

Odgovor: Poštovani,
Shodno Vašem zahtjevu obavještavamo Vas o slijedećem:
- Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK nije donijelo nikakav Pravilnik o ocjenjivanju studenata na visokoškolskim ustanovama, te se stoga ne može niko pozivati na Ministarstvo u vezi s izmjenom kriterija za ocjenjivanje.
- Bitno je napomenuti da na osnovu člana 7. Zakona o visokom obrazovanju visokoškolske ustanove imaju autonomiju u radu, pa tako i za izradu kriterija provjere znanja studenata.

14.1.2009.
Vaše ime : Sabahudin
Vaše pitanje: Zašto ministar za boračka pitanja,Mehurić, ne odgovara na mail koji sam poslao još 30-tog decembra,na njegovu e-mail adresu ?!

Odgovor: Poštovani,
Možda bi trebali da se informišete telefonom (282-079) ili pošaljete e-mail njegovom stručnom saradniku Nedimu na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. .

14.1.2009.
Vaše ime : Nadezda Filipovic
Vaše pitanje: Dobar dan, Da li iko zna gdje je danas nekadasnja sekretarica Sekretarijata za prognana i raseljena lica Esma Ibrisimovic? Ja sam njena prijateljica i bivsa koleginica iz OS Mramor. Ako iko ima njen e-mail, molim vas da me uspostavite u kontakt sa njom.

Odgovor: Poštovana,
Gospođa Esma Ibrišimović je pomoćnik načelnika općina Tuzla za društvene djelatnosti(tel 307-390)

14.1.2009.
Vaše ime : muharem mujcinovic
Vaše pitanje: Na kolektor kanalizacije prikljucio sam se cijevima koje idu ispod trotoatra (on je kasnije izgradjen) a sada su iznad tih cijevi, dakle i na trotoaru komandir milicije i sef geodetske sluzbe napravili garaze.Cak su temelje garaza izlili tacno iznad mojih kanalizacionih cijevi. Vodovodne cijevi mi takodje dolaze preko drustvenog zemljista (bivsa pijaca) a posto ce i to da se privatizuje volio bih da mi objasnite u kakvoj se situaciji nalazim i koja institucija je nadlezna za zastitu ovih instalacija? > Muharem Mujcinovic, Lukavac

Odgovor: Poštovani,
Vi se morate obratiti Općinskom vodovodnom preduzeću koja će vas posavjetovati u vezi problema koji navodite.

14.1.2009.
Vaše ime : DZena
Vaše pitanje: Postovani zanima me da li ce biti omogucene stipendije za postdiplomske studije. naime djete sam pripadnika armije BiH i otac mi je dobitnih najveceg ratnog priznanja. ja sam ne zaposlena i veliki je problem izdvojiti 5 hiljada KM za postdiplomski studij. Molim Vas odgovorite mi da li ce biti objavljen konkurs za stipendije ili novcana pomoc za postdiplomski studij.

Odgovor: Poštovana,
Nakon usvajanja Budžeta za 2009.godine Minstartstvo obrazovanja će objaviti J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje potreba u oblasti “Nauke” za 2009 godinu .(prošle godine poziv je objavljen u maju)

14.1.2009.
Vaše ime : Muamer selimovic
Vaše pitanje: Potreban mi je Nacrt o izmjeni i dopunama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Odgovor: Poštovani,
Ovaj zakon možete pogledati na stranici vlade pod dokumentima odnosno zakonima http://www.vladatk.kim.ba/Vlada/Dokumenti/Zakoni/Zakoni.htm

14.1.2009.
Vaše ime : Hermin
Vaše pitanje: Postovanje, Posto nigdje na vasoj stranici ne mogu da nadjem rezultate konkursa za stipendiju ministarstva za boracka pitanja, pitao bih vas da li je Kapetanovic Hermina dobila stipendiju i gdje mogu pogledat rezultate konkursa na internetu

Odgovor: Poštovani,
Na žalost, na internetu nema objavljenog spiska, a rezultate morate potražiti u općinskim službama BIZ .

14.1.2009.
Vaše ime : selma
Vaše pitanje: Kada je i u kojim Službenim novinama objavljen Konkurs za imenovanje članova Upravnih odbora škola ?

Odgovor: Poštovana,
Konkurs je raspisan u Tuzlanskom listu od 23.12.2008. godine a par dana kasnije objavljen i u "Službenom listu FBIH".Rok za prijavu je 15 dana od posljednje objave.

12.1.2009.
Vaše ime : Senad
Vaše pitanje: Postovani, da li u Vladi TK ili ministarstvima postoji mogucnost odradjivanja pripravnickog staza ili volontiranja, i da li je za isto potrebno cekati konkurs ili se moze poslati zahtjev pismenim putem? Hvala

Odgovor: Poštovani,
Da bi ste stekli mogućnost da odradite pripravnički staž ili volontirate morate se javiti na Javni konkurs.U Vladi i ministarstvima Tuzlanskog kantona za sada nema objavljenih konkursa za prijem pripravnika ili volontera.

12.1.2009.
Vaše ime
Vaše pitanje: Poštovani, da li pripravnički staž u školama još uvijek iznosi minimalno sedam časova sedmično?I da li je moguće polagati stručni ispit i sa mnaje ostvarenim fondom časova?

Odgovor: Poštovana,
Najmanji broj časova koji morate imati je jedna trećina nastavnih sati jednog predmeta da bi mogli odraditi pripravnički staž.

12.1.2009.
Vaše ime : Dijana Markovic Hajdarhodzic
Vaše pitanje: Postovani, Posjedujem Master diplomu (Metodika engleskog jezika) stecenu u decembru 2007 na studiju u SAD-u. Na koji nacin je mogu nostrificirati, tj. kome da se obratim i koliko kosta? Hvala

Odgovor: Poštovana,
Diplomu možete nostrificirati u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kuture i sporta TK (zahtjev možete predati na pisarnici ) a košta 470 KM ako je u pitanju diploma za visoke stručne spreme a ako je u pitanju magistarska odnosno postdiplomska diploma košta 720 KM.

12.1.2009.
Vaše ime : Hazim
Vaše pitanje: Kada ce biti objavljen spisak dodijeljenih stipendija za ucenike i studente za skolsku 2008/2009.godinu od strane Ministarstva za boracka pitanja TK. Unaprijed zahvalan
Vaše ime : hermin
Vaše pitanje: da li su izasli rezultati konkursa za stipendiju ministarstva za boracka pitanja i gdje ih mozemo pogledati
Vaše ime : sabina
Vaše pitanje: Poštovani, dobila sam stipendiju, međutim nisam našla ništa o tome kad je potisivanje ugovora, pa bih Vas molila za informaciju.Hvala

Odgovor: Poštovani,
Konačne rang liste objavljene su 24.12.2008. godine, a iste su i rezultat razmatranih prigovora na Privremene rang liste, sa napomenom da je u toku izrada jedinačnih odluka po prigovorima, podrazumijevajući rokove po ZUP-u.
U svim OSBIZ-a TK-a, boračkim organizacijama i udruženjima Tuzlanskog kantona, uz konačne rang liste date su i obavijesti o terminima potpisivanja ugovora tj. za učenike od 07. do 09. januara, u vremenu od 11 do 13 sati i za studente od 14. do 16. januara u vremenu od 11 do 13 sati.

30.12.2008.
Vaše ime : Katarina
Vaše pitanje: Molim vas mozete li mi reci da li pod psihicko zlostavljanje ucenika spada: da se od djece inudjuju informacije u skolama i da se trazi od njih da budu spijuni pedagogu ili domaru? Da li direktor smije zastrasivati ucenika povisenim tonom "pozivanjem policije" u cilju iznudivanja informacija sa kojom ucenik nije upoznat? Da li roditelj ima prava zahtijevati da prisustvuje sastanku maloljetnog djeteta koje je pozvano kod pedagoga ili direktora? Hvala unaprijed

Odgovor: Poštovana,
Ovo što se napisali svakao da nije primjereno radu pedagoga i nastavnog osoblja u školama.Ništa od svega ovoga ne bri trebalo da se od učenika traži niti da se prema njima ponaša na ovakav način.Najbolje bi bilo da se obratite pedagogu ili direktoru škole i sa njima obavite razgovor i ove probleme riješite na određen način koji će zadovoljiti sve učesnike u nastavnom procesu.

30.12.2008.
Vaše ime : samir
Vaše pitanje: Na odsjeku za razrednu nastavu na Filozofskom fakultetu