Obaveza odgovornog postupanja prema ambalažnom otpadu

Zvaničnoj prezentaciji projekta "Eko život", ovlaštenog bosansko-hercegovačkog operatera sistema za postupanje amabalažnim otpadom, prisustvovali su članovi Vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Bahrijom Umihanićem. U pozdravnom govoru premijer Umihanić kazao je da će „postojanje ozbiljnog i održivog operatera na području Tuzlanskog kantona rezultirati uspostavljanjem mreže sakupljača, prodaje i prerađivača otpada.

 

bahrija-1
bahrija-2
bahrija-3

Uspostavljanjem ovog sistema stvaraju se uslovi za poboljšanje infrastrukture za prikupljanje i reciklažu otpada što će kao rezultat imati otvaranje novih radnih mjesta te uspostavu održivog sistema što su pokazala i iskustva iz drugih zemalja EU", kazao je ovom prilikom premijer Umihanić.
Osnivači "Eko život"-a su Bingo d.o.o, Menprom d.o.o, Tesco d.o.o, Dino Kafa d.o.o, Dramar-ing d.o.o., Bony d.o.o i Majevica d.d, dok su partneri u ekonomski i ekološki odgovornom postupanju ambalažnim otpadom mnogi drugi veliki proizvođači, uvoznici, punioci, distributeri i trgovci.
Osnovna djelatnost „Eko života" je uspostavljanje ekonomski i ekološki osvještenog sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, rečeno je na prezentaciji projekta. Dio toga bit će i preuzimanje komunalnog ambalažnog otpada, selektivno razdvajanje, recikaža, kao i otpremanje otpada koji ima opasne ili onečišćene tvari inostranim reciklažerima.

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna