Radna posjeta premijera FBiH Tuzlanskom kantonu

 

Pored razmjene informacija o štetama i učinjenom nakon prirodne nesreće premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić i premijer Tuzlanskog kantona, Bahrija Umihanić danas su na radnom sastanku razgovarali o konkretnim potezima u više oblasti. Sastanku su prisustvovali i ministar prometa i komunikacija FBiH Enver Bijedić te kantonalni ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar industrije, energetike i rudarstva TK Mulaga Fejzić, ministrica za rad i socijalnu politiku TK Meliha Bijedić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Samid Šarac.

 

IMG1
„Govorili smo o pomoći privrednim subjektima zahvaćenim prirodnim nesrećama u TK i načinu kako im pomoći. Premijer Nikšić nas je informisao da Federalna vlada djeluje preko Razvojne banke kroz dva pristupa. Jedan je pristup koji se odnosi na reprogram kredita a drugi kroz stvaranje povoljne kreditne linije za privredne subjekte koji su zahvaćeni nesrećama, preko Federalnog zavoda za zapošljavanje, u cilju očuvanja radnih mjesta kroz nekoliko programa", rekao je ovom prilikom premijer Umihanić.

IMG2


Premijer FBiH, Nikšić govorio je o mogućnostima zajma Svjetske banke prema lokalnim zajednicama za koje općine sa područja Tuzlanskog kantona imaju priliku da apliciraju. „To su prilično povoljna sredstva sa dugim „grace" periodom i niskom kamatnom stopom. Također smo razgovarali o mogućnostima aplikacije Vlade TK na sredstva Međunarodnog monetarnog fonda koja rebalansom budžeta iznose 40 miliona, a predviđena su za pomoć odnosno kreditiranje kantona zbog pada javnih prihoda usljed stanja prirodne nesreće, gdje 6,9 miliona KM otpada na TK", rekao je premijer FBiH Nikšić.


Premijer Umihanić informisao je goste o kontaktima sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija te činjenici da UNDP otvara kancelariju u Tuzli. Na taj će način, rečeno je na današnjem sastanku, općinama biti omogućen lakši pristup UNDP-u koji je zadužen za realizaciju sredstava dogovorenih u Briselu.
Današnji sastanak bio je prilika za usaglašavanje načina izmirenja obaveza JP Željeznice Federacije BiH za zdravstveno osiguranje u iznosu od 13,5 miliona. „Željeznice FBiH se ne nalaze u takvoj situaciji da bi se mogli kreditno zadužiti da izmire taj dug zato što dugove imaju i po drugim dijelovima BiH", rekao je resorni federalni ministar Bijedić dodajući da: „Predstoji aktivnost kojom će se neke rekonstruisane lokomotive iznajmiti a dio tih sredstava uputiti u Zavod zdravstvenog osiguranja TK. Tako bi se pomoglo svim zdravstvenim ustanovama u TK a prije svegaUKC-u."


Tokom današnjeg sastanka bilo je riječi i o isplati poljoprivrednih poticaja u proizvodnji mlijeka te kreditu Razvojne banke Gikil-u, načinu i pristupu rješavanja problema firme Rewom Gredelj iz Dobošnice a u kontekstu JP Željeznice FBiH. Na dnevnom redu bila je i problematika vezana za esencijalnu listu lijekova koju je Vlada TK kreirala na osnovu Skupštinske odluke a na koju je stigao negativan odgovor federalnog resornog ministra.
Nakon sastanka delegacija je posjetila Gračanicu gdje se sastala sa načelnikom Općine Gračanica a nakon toga obišla firme d.o.o. „Jadrina" , „Olimp" i „Isovod" Gračanica.

 

Odjeljenje za informisanje

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna