Otvoren Internacionalni kongres studenata i mladih doktora (bio)medicine ”MediCon 2015”

Internacionalni kongres studenata i mladih doktora biomedicine "MediCon 2015", počeo je danas u Tuzli i trajat će do 1. novembra.

Skoro 20 godina nakon što je u Tuzli odrđan posljednji kongres ovog tipa, ponovo je jedan takav skup okupio brojne studente i mlade doktore biomedicine u Tuzli. Brojnim seminarima, sesijama i okruglim stolovima prisustvuje oko 250 učesnika iz čak 17 zemalja svijeta, sa ukupno tri kontinenta. Kongres kao službeni projekt Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „MEDICUS", pokrenut je s ciljem da studenti i mladi doktori dobiju priliku u pisanju naučnih i naučno/istraživačkih radova, usavršavanju znanja i rada, razmjene ideje, iskustva i viđenja medicine i srodnih grana.
Medicon 01 30 10 2015„Danas, kada svugdje oko nas preovladava pesimizam, ja sam inače, a posebno gledajući mlade stručnjake i naučnike, veliki optimista. Razgovarajući sa mladim ljudima, između ostalih i sa nekim od vas, koji ste prisutni danas ovdje, još jače sam uvjeren, da Tuzlanski kanton može i mora bolje nego što je to radio do sada, ili nekoliko zadnjih godina" rekao je prilikom svečanog otvaranja Kongresa premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, ističući da se, „uzimajući u obzir, postojeće zdravstvene kapacitete Tuzlanskog kantona, ali i hrabrost i odlučnost začetnika ovog projekta, ovakav naučni skup se mora održati upravo u Tuzli i Tuzlanskom kantonu".

„Najveći akcenat, odnosno najveća target grupa koju imamo na ovom kongresu su studenti, primarno naši studenti, ali i internacionalni studenti, kao što govori samo ime kongresa. Zbog toga je to akcentovanje stavljeno iz razloga što je svijet medicine i biomedicine poput brzog vlaka koji se konstantno mijenja, tako da neka saznanja koja važe danas, neće sutra važiti", kaže Adnan Mujanović iz Organizacionog odbora kongresa "MediCon 2015".

O značaju Kongresa govori činjenica da su na MediCon-u učešće uzeli svi fakulteti medicine u našoj zemlji.

Brojni sadržaji učesnicima će biti prezentirati na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Ove godine fokus kongresa je na kardiovaskularnim bolestima. Organizatori su optimistični i vjeruju da će već naredne godine, uz podršku prijatelja organizovati jedan ovakav skup na kome će okupiti još veći broj učesnika iz više zemalja svijeta.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna