RTV taksom građani plaćaju izgubljene sudske procese FTV-a

Nakon niza neistina, tendencioznog i malicioznog tumačenja činjenica iznesenih u prilogu novinara Omera Hasanovića, emitovanom u emisiji Federacija danas od 30.12.2015.godine Vlada TK upućuje oštar demantij.

Notorna je neistina, koju tendenciozno i maliciozno navodi Omer Hasanović da Budžet Tuzlanskog kantona za 2016.godinu nema kapitalnih ulaganja niti razvojne komponente, te da su ugrožene određene socijalne kategorije. U prilogu novinar, namjerno zaobilazi i činjenicu da je ove godine, po prvi puta u proteklih 7 godina, Tuzlanski kanton na vrijeme dobio dokument budžeta, time izbjegao privremeno finansiranje i omogućio realizaciju budžetom planiranih projekata odmah od januara 2016.godine.
U Budžetu TK za narednu godinu predviđeno je oko 35 miliona KM za kapitalna ulaganja, i to: oko 30 miliona iz namjenskih sredstava vodnih naknada i zaštite okolice, te 600.000 KM za Univerzitet u Tuzli, 600.000 KM za ostale obrazovne institucije, 500.000 KM u oblasti pravosuđa, 500.000 KM za Međunarodni aerodrom Tuzla, 500.000 KM za Univerzitetsko – klinički centar Tuzla i više od jedan milion KM za policiju.
Sva ova sredstva će, u skladu sa dokazanim opredjeljenjem Vlade TK da podržava domaće proizvođače, biti implementirana putem domaćih kompanija, što je ujedno i razvojni segment i poticaj domaćoj privredi.
U najavi priloga iznesena je i neistina da novih radnih mjesta u Budžetu „nema ni na vidiku".
Novinar Hasanović ovim pokazuje svoju neukost i malicioznost. Naime, nova se radna mjesta ni ne planiraju u dokumentu budžeta. Ovim dokumentom u 2016. godini plarnirana su značajna sredstva za podršku privrednim subjektima koji budu upošljavali nove radnike. Za finansiranje projekata „prvo radno iskustvo", „volonterski i pripravnički staž", a koji će biti realizirani kroz ministarstva za industriju, energetiku i rudarstvo, razvoj i poduzetništvo, te boračka pitanja, Vlada TK ove godine je planirala 1,8 miliona KM.
Neistina je i da je Vlada TK smanjila iznose davanja za socijalne kategorije. Izdvajanja za ove projekte planirana u Budžetu za 2016. godinu, što je lako je provjerljiv podatak, na istom su nivou kao i 2015. godine.
S obzirom na konstantne višegodišnje napade koje Vlada TK trpi od Federalne televizije i samo njima shvatljive medijske politike javno postavljamo pitanje po čijem nalogu i narudžbi, te za čije interese Omer Hasanović i Federalna televizija kontinuirano destabiliziraju i ruše Tuzlanski kanton i sve dobro što dolazi iz ovog kraja?
Da li je moguće da Hasanović i FTV u Tuzlanskom kantonu vide samo negativne stvari, pozitivne ignorišu ili izvrću istinu kako bi sve prikazali u negativnom svjetlu?
Kome smeta evidentirani rast industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu za 3,5% u odnosu na prosjek iz 2014. godine? Kome smeta porast vrijednosti izvoza proizvoda iz Tuzlanskog kantona za 9,18%, te porast broja zaposlenih za 3,3% u odnosu na 2014. godinu? Sve ovo su zvanični podaci Agencije za statistiku BiH, Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Također, je li moguće da u političkom životu Tuzlanskog kantona u posljednjih 20 godina nije bilo pozitivne, napredne i dobronamjerne osobe? Omer Hasanović je sistemskim neistinama u negativnom kontekstu predstavljao sve kantonalne premijere (Bajazit Jašarević, Enes Mujić, Sead Čaušević, Bahrija Umihanić, Bego Gutić). Radi li se o ličnim frustracijama ili nečemu drugom ostavit ćemo javnosti da procijeni.
U prilog našim tvrdnjama govore i brojne pravosnažne presude i sudski procesi koje su Federalna televizija, Omer Hasanović i Avdo Avdić izgubili. Presuđene iznose i sudske troškove za ove neistinite izvještaje i obmanjivanje javnosti plaćali su upravo građani kroz RTV taksu.
Ovim putem pozivamo Federalnu televiziju, da u cilju demonstracije transparentnosti svoga rada, objelodani podatak i omjer izgubljenih i dobivenih sudskih presuda za klevetu i neistinito izvještavanje, kao i podatak o finansijskoj šteti koja je na taj način nastala.
Nažalost moramo konstatovati da za Federalnu televiziju u praksi ne važe isti propisi i pravila kao i za ostale medijske kuće u BiH. Na više reagovanja i demantija Vlade TK u dosadašnjem periodu Federalna televizija se ponašala ignoratno i po principu „ako su njihovi stavovi u suprotnostima sa činjenicama, tim gore po činjenice".
Nažalost šteta uzrokovana sistemskim rušenjem imidža Tuzlanskog kantona na javnom RTV servisu može se mjeriti milionima maraka. Za tu vrstu štete još uvijek niko nije odgovarao. Je li vrijeme da i Federalna televizija postane svjesna težine i odgovornosti koju nosi javno izgovorena riječ, te da za neistine bude kažnjena upravo televizija, a ne građani.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna