Laptopi kao pomagala za ratne vojne invalide

Za petnaest 100%-tnih slijepih ratnih vojnih invalida danas je uručeno 15 računara sa odgovarajućim programom za slijepe osobe. Za ovu namjenu, a prema Programu korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2017. godini Ministarstvo za boračka pitanja i Vlada Tuzlanskog kantona izdvojili su 15.000,00 KM.

Podjela laptopa 01a 16 10 2017Laptope su ratnim vojnim invalidima danas uručili premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak.
„Radi se o realizaciji Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Prema toj odluci ratni vojni invalid, kome je zbog oštećenja organizma, kao neposredne posljedice zadobivene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, prouzrokovan gubitak vida na oba oka ili enukleacije jednog oka i gubitka vida na drugom oku, ima pravo na nabavku računara sa odgovarajućim govornim programom. Nadamo se da će ova skromna donacija barem djelomično poboljšati kvalitet života naših suboraca", rekao je ministar Skopljak.
Premijer Gutić je u svom kraćem obraćanju ratnim vojnim invalidima rekao da je ovo nastavak podrške i stalne brige Vlade Tuzlanskog kantona prema boračkoj populaciji, te da će takav odnos prema onima koji su nas najviše zadužili biti nastavljen i u narednom periodu.
Pravo na dodjelu ovakvog pomagala ratni vojni invalidi sa ovim tipom povreda ostvaruju svakih 60 mjeseci.

 

 

 

Za petnaest 100%-tnih slijepih ratnih vojnih invalida danas je uručeno 15 računara sa odgovarajućim programom za slijepe osobe. Za ovu namjenu, a prema Programu korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite u 2017. godini Ministarstvo za boračka pitanja i Vlada Tuzlanskog kantona izdvojili su 15.000,00 KM.

Podjela laptopa 01a 16 10 2017Laptope su ratnim vojnim invalidima danas uručili premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak.
„Radi se o realizaciji Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica. Prema toj odluci ratni vojni invalid, kome je zbog oštećenja organizma, kao neposredne posljedice zadobivene rane, povrede, bolesti ili pogoršanja bolesti, prouzrokovan gubitak vida na oba oka ili enukleacije jednog oka i gubitka vida na drugom oku, ima pravo na nabavku računara sa odgovarajućim govornim programom. Nadamo se da će ova skromna donacija barem djelomično poboljšati kvalitet života naših suboraca", rekao je ministar Skopljak.
Premijer Gutić je u svom kraćem obraćanju ratnim vojnim invalidima rekao da je ovo nastavak podrške i stalne brige Vlade Tuzlanskog kantona prema boračkoj populaciji, te da će takav odnos prema onima koji su nas najviše zadužili biti nastavljen i u narednom periodu.
Pravo na dodjelu ovakvog pomagala ratni vojni invalidi sa ovim tipom povreda ostvaruju svakih 60 mjeseci.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna