Najveća NATO vježba do sada

U toku su završne pripreme za održavanje NATO vježbe otklanjana posljedica katastrofa „Bosna i Hercegovina 2017", koja će se od 25-29. septembra održati na području Tuzlanskog kantona. S tim u vezi premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić danas je upriličio sastanak sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

 
Nato vjezba 01 08 06 2017„Zemlje članice NATO-a iskazale su veliki interes za učešće na ovoj vježbi. Po broju učesnika ova vježba bit će najveća NATO vježba ovog tipa do sada. Umjesto oko 900 učesnika, koliko smo planirali na početku organizacije Vježbe, danas imamo najave da će u Vježbi učestvovati oko 1.300 učesnika", rekao je ovom prilikom šef Odsjeka za strukturu i obuku u Ministarstvu sigurnosti i izvršni direktor Vježbe Samir Huseinbašić.


Kako je istaknuto sve aktivnosti predviđene za pripremu Vježbe odvijaju se predviđenom dinamikom, a u okviru vježbe nastojat će se pripremiti i jedan pokazni dio za građanstvo.


Premijer Gutić je izrazio zadovoljstvo što se sve aktivnosti odvijaju predviđenom dinamikom, te je istaknuo da će Vlada, pored svega što je do sada već učinila, dodatno pomoći pripremu prostora u Kampusu, posebno imajući u vidu da će taj prostor i nakon Vježbe ostati za potrebe i na korištenje, prije svega Univerziteta u Tuzli, ali i druge društvene potrebe za kojim se može ukazati potreba.


Nato vjezba 02 08 06 2017„Sama činjenica da ćemo biti domaćini do sada najveće NATO vježbe za nas nema cijenu. Ovo je državni projekat i Tuzlanski kanton će učiniti sve da on protekne u najboljem redu, jer ovo je velika prilika za promociju Tuzle, Tuzlanskog kantona i cijele Bosne i Hercegovine, jer će za vrijeme trajanja vježbe pažnja svjetske javnosti biti usmjerena u ovom smjeru", rekao je premijer Gutić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna