Potpisan Protokol o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta ILDP-a

Tokom današnjeg sastanka predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja, koji je zajednička inicijativa Švicarske Vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH), potpisan je Protokol o saradnji na realizaciji treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III).

 

ILDP 01 12 07 2017Danas definirana saradnja će i u narednom četverogodišnjem periodu omogućiti kvalitetnu saradnju, a koja je u dosadašnjem periodu rezultirala izradom Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina i prvim koracima sistemskog upravljanja implementacijom strategije.


„Kao rezultat uspješne saradnje i partnerskog odnosa, u procesu izrade kantonalnih strategija razvoja, Tuzlanski kanton je imao lidersku poziciju što je rezultiralo činjenicom da je Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina bila prva usvojena strategija razvoja, među kantonima. Isti trend naš kanton je zadržao i u procesu implementacije Strategije, što je potvrđeno i činjenicom da smo prvi izradili Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina za period januar – juni 2016. godine, Operativni/akcioni plan 2017-2019. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, te Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2016. godinu. U završnoj fazi izrade je i Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina za period januar – juni 2017. godine, kojeg će Vlada TK razmatrati na jednoj od narednih sjednica", sublimirao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, te se, zbog dosadašnje saradnje zahvalio prijateljima iz ILDP-a.


Nakon pokretanja Treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III) koji ima za cilj proširenje i konsolidiranje znanja i sistema za upravljanje razvojem na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou, javila se potreba za definisanjem buduće četverogodišnje saradnje između ILDP-a i njihovih partnera, među kojima je i Vlada Tuzlanskog kantona. Predloženi Nacrt protokola o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja obuhvata područja saradnje, odgovornosti i prava partnera te definiše podršku Tuzlanskom kantonu u primjeni Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i podršku novom ciklusu planiranja za period iza 2020. godine.


Gosti iz ILDP-a su se ovom prilikom zahvalili premijeru Gutiću i Vladi Tuzlanskog kantona na dosadašnjoj uspješnoj saradnji u okviru koje su se Tuzlanski i Zeničko – dobojski kanton pokazali kao lideri u ovoj oblasti, te izrazili očekivanje da se saradnja istim intenzitetom i kvalitetom nastavi i u okviru naredne faze Projekta.


U ime Vlade današnjem sastanku su, osim premijera Gutića, prisustvovali ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović, sekretar Ministarstva razvoja i poduzetništva Edin Nišić, te stručni savjetnik za nevladin sektor u Uredu premijera Senad Ovčina, dok su u ime ILDP-a to bile voditeljica ILDP-a Aida Laković Hošo i član projektnog tima ILDP-a Nasir Nalić.

 

Tokom današnjeg sastanka predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja, koji je zajednička inicijativa Švicarske Vlade i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine (UNDP BiH), potpisan je Protokol o saradnji na realizaciji treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III).

 

ILDP 01 12 07 2017Danas definirana saradnja će i u narednom četverogodišnjem periodu omogućiti kvalitetnu saradnju, a koja je u dosadašnjem periodu rezultirala izradom Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020. godina i prvim koracima sistemskog upravljanja implementacijom strategije.


„Kao rezultat uspješne saradnje i partnerskog odnosa, u procesu izrade kantonalnih strategija razvoja, Tuzlanski kanton je imao lidersku poziciju što je rezultiralo činjenicom da je Strategija razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016 - 2020. godina bila prva usvojena strategija razvoja, među kantonima. Isti trend naš kanton je zadržao i u procesu implementacije Strategije, što je potvrđeno i činjenicom da smo prvi izradili Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina za period januar – juni 2016. godine, Operativni/akcioni plan 2017-2019. godina Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina, te Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016-2020. godina za 2016. godinu. U završnoj fazi izrade je i Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016 – 2020. godina za period januar – juni 2017. godine, kojeg će Vlada TK razmatrati na jednoj od narednih sjednica", sublimirao je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, te se, zbog dosadašnje saradnje zahvalio prijateljima iz ILDP-a.


Nakon pokretanja Treće faze Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III) koji ima za cilj proširenje i konsolidiranje znanja i sistema za upravljanje razvojem na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou, javila se potreba za definisanjem buduće četverogodišnje saradnje između ILDP-a i njihovih partnera, među kojima je i Vlada Tuzlanskog kantona. Predloženi Nacrt protokola o saradnji između Vlade Tuzlanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja obuhvata područja saradnje, odgovornosti i prava partnera te definiše podršku Tuzlanskom kantonu u primjeni Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i podršku novom ciklusu planiranja za period iza 2020. godine.


Gosti iz ILDP-a su se ovom prilikom zahvalili premijeru Gutiću i Vladi Tuzlanskog kantona na dosadašnjoj uspješnoj saradnji u okviru koje su se Tuzlanski i Zeničko – dobojski kanton pokazali kao lideri u ovoj oblasti, te izrazili očekivanje da se saradnja istim intenzitetom i kvalitetom nastavi i u okviru naredne faze Projekta.


U ime Vlade današnjem sastanku su, osim premijera Gutića, prisustvovali ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović, sekretar Ministarstva razvoja i poduzetništva Edin Nišić, te stručni savjetnik za nevladin sektor u Uredu premijera Senad Ovčina, dok su u ime ILDP-a to bile voditeljica ILDP-a Aida Laković Hošo i član projektnog tima ILDP-a Nasir Nalić.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna