Javno – privatno partnerstvo veliki potencijal regiona

Realizacija izmjena Zakona o javno – privatnom partnerstvu, koje su urađene u okviru projekat Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH (USAID/SGIP) i obim buduće saradnje, bila je tema današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića sa direktorom Projekta Kristrijanom Hauptom (Christian Haupt), zamjenicom direktora Projekta Almedinom Šuvalijom i savjetnicom za javno – privatno partnerstvo Šemsom Alić.

 

USAID ZJPP 13 07 2017Kako je danas istaknuto formirana inter-resorna radna grupa, zadužena za izradu nacrta Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP), aktivno je sarađivala sa predstavnicima USAID-a u izradi nacrta Zakona, kojim je podržana priprema novog zakonskog okvira za javno – privatno partnerstvo, usklađenog sa legislativom EU, kao i pravnim i razvojnim kontekstom u Bosni i Hercegovini.


Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić se zahvalio predstavnicima USAID-a na dosadašnjoj saradnji, te ponovio da Tuzlanski kanton ima „veliki interes za ovu saradnju i uopšte kvalitetan tekst Zakona o javno – privatnom partnerstvu, upravo iz razloga što je naš postojeći Zakon u proteklom periodu pokazao svoje manjkavosti. Javno – privatno partnerstvo je veliki potencijal našeg regiona i u cilju nam je što prije sagledati i otkloniti uočene nedostatke, uskladiti propise sa propisima u Europskoj uniji, te tako otkočiti realizaciju već započetih inicijativa".

 


Predstavnici USAID-a su ovom prilikom posebno pohvalili ažurnost rada i kompetentnost članova radne grupe, te istaknuli da su sve predviđene aktivnosti izvršene u planiranim rokovima.


Na kraju sastanka premijer Gutić je rekao da je nacrt Zakona dobra osnova koja će biti razmatrana i u formi nacrta utvrđena na jednoj od narednih sjednica Vlade Tuzlanskog kantona.
„Ovaj dokument je dobra osnova koja će biti dorađena i dodatno precizirana kroz javnu raspravu, tako da možemo očekivati da i Zakon bude konačno donesen do kraja ove godine" zaključio je premijer Gutić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna