Ambasador Indije posjetio Tuzlanski kanton

U okviru posjete Tuzlanskom kantonu ambasador Indije u Mađarskoj i Bosni i Hercegovini,Nj.E. Rahul Chhabra posjetio je danas premijera Tuzlanskog kantona Begu Gutića.
Osim prezentacije našeg kantona, parametara privrednih kretanja, te prirodnih i demografskih prednosti prednosti, tokom razgovora istaknuta je mogućnosti bolje povezanosti i jačanja privredne, kulturne i obrazovne saradnje između Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, kao njenog dijela i Republike Indije.

Ambasador Indije 01 01 11 2017„Vlada Republike Indije ima otvoren Tehničko – ekonomski program za saradnju (ITEC) koji nudi programe edukacije iz raznih oblasti, a na koji mogu aplicirati i državljani Bosne i Hercegovine (https://www.itecgoi.in)", rekao je ambasador Chhabra.
Također, Ambasador je dodao da u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, Indija već u mjesecu junu u tri grada u našoj državi organizira obilježavanje Dana joge. S tim u vezi Ambasador je pozvao da se od naredne godine obilježavanje ovog dana obilježava i u Tuzli, kao četvrtom gradu u Bosni i Hercegovini.
Premijer Gutić zahvalio se na inicijativi koju Ambasada Indije pokazuje kada je u pitanju intenziviranje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Prihvaćena je ideja o saradnji u oblasti obrazovanja, te je predloženo da se u narednom periodu razmotri i mogućnost potpisivanje nekog protokola o saradnji Univerziteta u Tuzli sa nekim od univerziteta slične profilacije u Indiji, a kako bi se omogućila i eventualna razmjena studenata, nastavnika i saradnika.
Također, u oblasti privredne saradnje premijer Gutić je pozvao ambasadora da lobira kod indijskih investitora da dođu u Bosnu i Hercegovinu, a kao neke od razloga i komparativnih prednosti u odnosu na region istaknuo je nisku stopu PDV-a i nisku stopu poreza na dobit.
Ovom prilikom premijer je istaknuo i očekivanje da će budući potencijalni investitori biti iskreniji i da će eventualna saradnja sa njima biti bolja nego što je to slučaj sa trenutnim partnerima u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac (GIKIL).
Na kraju sastanka, kojem su osim premijera Gutića, prisustvovali i ministri obrazovanja, nauke, kulture i sporta i industrije, energetike i rudarstva Zlatan Muratović i Srđan Mićanović, istaknuta je želja da današnji sastanak rezultira i konkretnim aktivnostima i realizacijom zajedničkih projekata.

U okviru posjete Tuzlanskom kantonu ambasador Indije u Mađarskoj i Bosni i Hercegovini,Nj.E. Rahul Chhabra posjetio je danas premijera Tuzlanskog kantona Begu Gutića.
Osim prezentacije našeg kantona, parametara privrednih kretanja, te prirodnih i demografskih prednosti prednosti, tokom razgovora istaknuta je mogućnosti bolje povezanosti i jačanja privredne, kulturne i obrazovne saradnje između Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, kao njenog dijela i Republike Indije.

Ambasador Indije 01 01 11 2017„Vlada Republike Indije ima otvoren Tehničko – ekonomski program za saradnju (ITEC) koji nudi programe edukacije iz raznih oblasti, a na koji mogu aplicirati i državljani Bosne i Hercegovine (https://www.itecgoi.in)", rekao je ambasador Chhabra.
Također, Ambasador je dodao da u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, Indija već u mjesecu junu u tri grada u našoj državi organizira obilježavanje Dana joge. S tim u vezi Ambasador je pozvao da se od naredne godine obilježavanje ovog dana obilježava i u Tuzli, kao četvrtom gradu u Bosni i Hercegovini.
Premijer Gutić zahvalio se na inicijativi koju Ambasada Indije pokazuje kada je u pitanju intenziviranje saradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Prihvaćena je ideja o saradnji u oblasti obrazovanja, te je predloženo da se u narednom periodu razmotri i mogućnost potpisivanje nekog protokola o saradnji Univerziteta u Tuzli sa nekim od univerziteta slične profilacije u Indiji, a kako bi se omogućila i eventualna razmjena studenata, nastavnika i saradnika.
Također, u oblasti privredne saradnje premijer Gutić je pozvao ambasadora da lobira kod indijskih investitora da dođu u Bosnu i Hercegovinu, a kao neke od razloga i komparativnih prednosti u odnosu na region istaknuo je nisku stopu PDV-a i nisku stopu poreza na dobit.
Ovom prilikom premijer je istaknuo i očekivanje da će budući potencijalni investitori biti iskreniji i da će eventualna saradnja sa njima biti bolja nego što je to slučaj sa trenutnim partnerima u Global Ispat Koksnoj Industriji Lukavac (GIKIL).
Na kraju sastanka, kojem su osim premijera Gutića, prisustvovali i ministri obrazovanja, nauke, kulture i sporta i industrije, energetike i rudarstva Zlatan Muratović i Srđan Mićanović, istaknuta je želja da današnji sastanak rezultira i konkretnim aktivnostima i realizacijom zajedničkih projekata.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna