Prezentirana Strategija za inkluzivno obrazovanje

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona predvođena premijerom Begom Gutićem, prisustvovala je danas prezentaciji Strategije za inkluzivno obrazovanje, koju su upriličili predstavnici organizacije Save the Children za sjeverozapadni Balkan. Izrada Strategije dio je projekta „Jačanje socijalnog uključivanja - jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece sjeverozapadnog Balkana 2016-2018.g.".

Strategija inkluzija 29 11 2017Glavni zadatak ovog strateško planskog dokumenta jeste da potiče rast i razvoj inkluzivnog obrazovanja, u skladu s međunarodnim standardima i savremenim bio-psiho-socijalnim pristupom inkluziji djece s poteškoćama. U njegovoj izradi je učestvovalo više od 160 relevantnih učesnika sa područja cijelog kantona, a materijalnu i drugu traženu podršku dali su partneri iz organizacije Save the Children.
Prema zvaničnoj statistici, u redovne osnovne škole je uključeno 292 djeteta s poteškoćama, što je 0.7% od ukupne populacije učenika u osnovnim školama. Velik broj djece osnovnoškolske dobi sa poteškoćama u razvoju ili nije evidentiran unutar redovnog odgojno-obrazovnog sistema ili nije uopće uključen, a sasvim sigurno ne prima potpunu podršku za uspješnu inkluziju. Tuzlanski kanton veliki je kapacitet za provođenje inkluzije kroz ljudske resurse dostupne na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona, nevladinim organizacijama i budućim transformiranim specijaliziranim ustanovama u Centre za razvoj inkluzivnih praksi, navodi se u Strategiji.
Kako je istaknuo ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatan Muratović, Tuzlanski kanton već je preduzeo neke korake ka kvalitetnijoj podršci djeci sa poteškoćama, te je u 64 škole na području Kantona angažovano 46 stručnih osoba za rad sa ovim učenicima uz dodatnih 29 edukatora rehabilitatora. Ipak Ministar je istaknuo da je u okvirima podrške ovoj djeci potrebno uraditi mnogo više.
S jedne strane ovaj dokument sistematizira već postojeće dobre prakse, ali donosi i inovativne modele podrške kroz uspostavu Centara za razvoj inkluzivnih praksi, snažno umrežavanje svih struktura na području Kantona, a koje djeluju u korist inkluzije. Strategija na ravnopravnoj osnovi razvija podršku djeci/učenicima sa poteškoćama u razvoju, njihovim roditeljima, članovima njihove porodice, odgojno obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama kao i svim drugim akterima u području odgojno obrazovne inkluzije.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić na kraju je zaključio da će Vlada sigurno podržati ovaj dokument, te ga proslijediti Skupštini Tuzlanskog kantona. „Očekujemo da će i Skupština imati sluha, nakon čega nam ostaje da skupa radimo na osiguranju finansijskih sredstava u budžetu Tuzlanskog kantona, ali i da lobiramo za sredstva međunarodnih fondova. U svakom slučaju značajnu zahvalnost dugujemo i nevladinom sektoru koji na veoma kvalitetan način nadopunjuje naše sistemske manjkavosti" rekao je premijer Gutić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna